Ondernemerschap

Blog Karlijn Kapel (Sørensen Advocaten): vakantiegeld later betalen?

Sørensen Advocaten - Rotterdam

Wettelijk geldt dat het vakantiegeld uiterlijk op 30 juni moet zijn betaald. Het vakantiegeld bedraagt 8% van het brutoloon over de periode van 31 mei tot 1 juni. In de arbeidsovereenkomst of toepasselijke CAO kunnen andere afspraken zijn gemaakt.

De werkgever mag het vakantiegeld niet zomaar niet of later betalen. Dit mag alleen met (schriftelijke) instemming van de werknemer. Als betaling van het vakantiegeld op dit moment niet mogelijk is, kunt u aan uw werknemers voorstellen om het vakantiegeld later te betalen of in termijnen te betalen. Leg aan de werknemers uit waarom dit belangrijk is voor de continuïteit van de organisatie. Als de werknemers hier niet mee instemmen, moet het vakantiegeld tijdig worden uitbetaald. Doet u dit niet dan kunnen werknemers aanspraak maken op de wettelijke verhoging die kan oplopen tot maximaal 50%.

De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft geen advies- of instemmingsrecht. Toch is het aan te raden de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij de beslissing te betrekken.

De NOW-regeling compenseert de maandelijkse opbouw van het vakantiegeld. Voor deze regeling wordt de totale loonsom van de werkgever vermeerderd met 30% werkgeverslasten (waaronder vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies).

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Dit artikel wordt u aangeboden door

Sørensen Advocaten

Sorensen Advocaten: al tien jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij helpen u snel en daadkrachtig met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.Onze ervaren advocaten zijn u graag en snel van dienst.

Meer nieuws