Ondernemerschap

Blog Karlijn Kapel (Sørensen Advocaten): wet DBA tot oktober 2021 niet gehandhaafd

Sørensen Advocaten - Rotterdam

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) vervangt sinds 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). De wet DBA bracht niet de beoogde duidelijkheid. De wet DBA wordt tot 1 oktober 2021 niet volledig gehandhaafd. Handhaving vindt alleen plaats als de opdrachtgever kwaadwillend is of door de Belastingdienst gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

Kwaadwillend
Een kwaadwillende is iemand die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan terwijl hij wist of had kunnen weten dat feitelijke sprake is van een dienstbetrekking. Hiervan is sprake als is voldaan aan de volgende drie punten:

1. een (fictieve) dienstbetrekking;
2. evidente schijnzelfstandigheid;
3. opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Niet opvolgen van aanwijzingen
Uit een controle kan blijken dat wel sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, maar geen sprake is van kwaadwillendheid. De Belastingdienst zal in dat geval niet handhaven, maar geeft wel aanwijzingen. U moet dan met de aanwijzingen aan de slag gaan om:

1. de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er sprake is van werken buiten dienstbetrekking, of
2. de arbeidsrelatie als dienstbetrekking te verwerken in de aangifte.

Er geldt meestal een periode van drie maanden om de aanwijzingen van de Belastingdienst op te volgen. Als daarna blijkt dat de aanwijzingen niet zijn opgevolgd en nog steeds sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, kan de Belastingdienst handhaven.

Webmodule
De webmodule zit nu in de pilotfase. De webmodule moet vooraf duidelijkheid geven aan de opdrachtgever over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Deelname aan de pilot is anoniem en vrijwillig. Tijdens deze pilotfase is de uitkomst van de webmodule een indicatie en geen juridische beslissing.

Voor de webmodule klik hier.

Modelovereenkomsten
De modelovereenkomsten van opdracht van de Belastingdienst blijven ook in 2021 van toepassing. Door te werken met een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld (of beoordeeld), heeft de opdrachtgever de zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. De voorbeeldovereenkomsten zijn door de Belastingdienst fiscaal getoetst en goed bevonden.

Voor de modelovereenkomsten klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Dit artikel wordt u aangeboden door

Sørensen Advocaten

Sorensen Advocaten: al tien jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij helpen u snel en daadkrachtig met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.Onze ervaren advocaten zijn u graag en snel van dienst.

Meer nieuws