Ondernemerschap

Blog Schouten Zekerheid: gevolgen oorlog Oekraïne voor u als ondernemer

Schouten Zekerheid - Capelle aan den IJssel

Schouten Zekerheid speelt in haar nieuwste blog in op de actuele kwestie die de hele wereld bezighoudt: de oorlog in Oekraïne. Lees de blog hieronder.

Wat zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor u als ondernemer?

In Oost-Europa woedt een vreselijke oorlog, die vooral een enorme impact heeft op de inwoners van Oekraïne. Met afschuw volgen wij het nieuws en de verschrikkelijke beelden. De humanitaire ramp die zich in Oekraïne voltrekt, laat ook u waarschijnlijk niet onberoerd. Mogelijk heeft u er zelfs zakelijk last van als u transacties uitvoert met een Russische of Oekraïense koper, verkoper of belanghebbende. Want de situatie in Oekraïne kan gevolgen hebben voor (de dekking van) uw verzekering.

Sanctiewet

Sinds 1977 kent Nederland de Sanctiewet, die eisen stelt aan (financiële) instellingen om hun integriteit te waarborgen en zo ongewenste handel, witwassen en terrorisme te bestrijden. De ontwikkelingen in Oekraïne hebben geleid tot een groot aantal sancties tegen Russische personen, entiteiten en sectoren. Zo is de financiële handel met Rusland en Russische bedrijven stilgelegd, zijn financiële tegoeden bevroren, is er een verbod op het beschikbaar stellen van middelen aan personen en entiteiten op de sanctielijst en geldt voor die personen een reisverbod naar of door de EU.

Deze sancties kunnen gevolgen hebben voor u als ondernemer. Omdat het aantal sancties en de impact daarvan snel wijzigen, raden wij u aan de berichtgeving daarover goed te volgen, bijvoorbeeld via de links onderaan dit bericht. Zodat u weet wat deze sancties mogelijk voor u betekenen.

Impact op de dekkingen van uw verzekeringen

De situatie is ook van invloed op de dekking van verschillende verzekeringen. Verzekeraars kunnen ervoor kiezen om polisdekkingen op te zeggen. Wanneer u bent verzekerd via Schouten Zekerheid, stellen wij u altijd op de hoogte van een gewijzigde dekking. Bent u elders verzekerd, zorg dan dat u goed geïnformeerd wordt en blijft. Zeker als u bijvoorbeeld transport heeft in het oorlogsgebied of producten of diensten levert in deze gebieden. Verzekeraars zeggen namelijk de polisdekking van het oorlogsrisico op voor transportverzekeringen met een M3-clausule of vergelijkbaar. Daarnaast worden er op dit moment hoogstwaarschijnlijk geen limieten afgegeven op de kredietverzekering voor Rusland en Oekraïne. Ook als u werknemers in deze gebieden heeft, is het belangrijk om alert te zijn. Oorlog en molest kunnen op bijvoorbeeld de ongevallen-, expat-, pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering uitgesloten zijn.

De website van het Verbond van Verzekeraars houdt u up-to-date over de verschillende verzekeringen en bijbehorende gewijzigde dekkingen.

Schouten Zekerheid biedt ook in deze onzekere tijden échte zekerheid. Lees hier meer over wat Schouten kan betekenen.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Schouten Zekerheid

Schouten Zekerheid is makelaar in verzekeringen voor bedrijven, instellingen en branche- en beroepsorganisaties. Klanten ervaren onze werkwijze als onderscheidend door deskundigheid, onafhankelijkheid en daadkracht. Binnen de organisatie is jarenlange kennis en ervaring aanwezig op het gebied van verzekerbare risico’s, zoals aansprakelijkheid, transport, brand, aan- en verbouw en debiteuren.

Meer nieuws