Ondernemerschap

Blog Schouten Zekerheid: zonnepanelen en risicobeheersing, waar moet u op letten?

Schouten Zekerheid - Capelle aan den IJssel

Zonnepanelen zijn de laatste jaren enorm populair. Gedreven door duurzaamheid en financiële voordelen worden ze massaal aangeschaft. Maar welke risico’s komen hierbij kijken? En welke preventieve maatregelen kunt u nemen om deze risico’s te beheersen?

Zonnepanelen zijn hot. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Door zonne-energie op te wekken tonen mensen en bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kunt u met zonnepanelen besparen op uw energiekosten, de waarde van uw bedrijfspand verhogen, gebruikmaken van belastingvoordelen en het energielabel van uw bedrijfspand verbeteren. Kortom, het aanschaffen van zonnepanelen biedt veel voordelen.

Risico's en maatregelen
Heeft u zonnepanelen op uw dak liggen of bent u van plan ze te laten plaatsen? Het is dan belangrijk goed na te denken over de onderstaande risico’s én maatregelen.

Brand
Door allerlei oorzaken kan er brand ontstaan in de zonnepanelen, in de bekabeling of in de gehele installatie. De brand kan schade veroorzaken aan de zonnepanelen zelf, maar ook aan het gebouw of de inventaris. Laat de brandveiligheid van uw dakisolatie controleren voordat u zonnepanelen plaatst. Controleer ook of uw zonnepanelen zijn meeverzekerd op uw zakelijke opstalverzekering (ook wel bedrijfsgebouwverzekering). Zorg er tot slot voor dat er een aanvalsplan is voor de brandweer, mocht er daadwerkelijk brand uitbreken.

Diefstal
Zonnepanelen zijn waardevol en daarmee aantrekkelijk voor criminelen. Zijn de zonnepanelen en de bekabeling (want ook die is veel geld waard!) makkelijk te bereiken? Dan is er sprake van een verhoogd risico op diefstal en adviseren wij de installatie hiervoor te verzekeren.

Weersinvloeden
Zonnepanelen kunnen getroffen worden door weersinvloeden. Bij een stevige storm, zoals bijvoorbeeld Ciara of Dennis, komt er flink wat druk op de installatie te staan. Hagel kan de zonnepanelen beschadigen. Bij een fors pak sneeuw kan de druk zo groot worden dat de panelen doorbuigen of bezwijken onder het gewicht. En hoewel zonnepanelen het risico op directe blikseminslag niet vergroten, is er wel schade mogelijk door inductie die ontstaat door bliksemontlading. Is uw gebouw voorzien van een bliksemafleider? Laat de zonnepanelen-installatie dan koppelen aan deze bliksembeveiliging.

Beschadigde zonnepanelen kunnen minder of helemaal geen energie meer opwekken. Controleer of uw verzekering eventuele schade door weersinvloeden dekt. Bij twijfels over de dekking adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur.

Overgewicht
Zonnepanelen zorgen voor een aanzienlijke dakbelasting en bij bestaande bebouwing is daar vaak geen rekening mee gehouden. Door overgewicht kan het dak beschadigd raken of zelfs instorten. Laat uw dak door een erkend dakdekkersbedrijf controleren voordat u zonnepanelen plaatst en laat ook hier uw verzekering dan eventueel aanpassen.

Aansprakelijkheid
Het plaatsen van zonnepanelen op een gehuurd pand, een gehuurde dakruimte of het verhuren van uw eigen dak voor de plaatsing van zonnepanelen door anderen kan tot vragen en onduidelijkheid leiden over de aansprakelijkheid bij schade. Stel, om dit zoveel mogelijk te voorkomen, vooraf vast wie eigenaar is van de zonnepanelen en daarmee aansprakelijk voor eventuele schade.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Schouten Zekerheid

Schouten Zekerheid is makelaar in verzekeringen voor bedrijven, instellingen en branche- en beroepsorganisaties. Klanten ervaren onze werkwijze als onderscheidend door deskundigheid, onafhankelijkheid en daadkracht. Binnen de organisatie is jarenlange kennis en ervaring aanwezig op het gebied van verzekerbare risico’s, zoals aansprakelijkheid, transport, brand, aan- en verbouw en debiteuren.

Meer nieuws