Ondernemerschap

Blog Yvonne Sørensen (Sørensen Advocaten): korte bevestiging per whatsapp voldoende voor verlenging dienstverband

Sørensen Advocaten - Rotterdam

Op 12 november 2019 heeft het Hof Den Haag geoordeeld dat een korte bevestiging per WhatsApp voldoende is om het dienstverband te verlengen.

De werkneemster is per 1 november 2017 voor de duur van twaalf maanden in dienst getreden bij TCN in de functie van tandartsassistente. Via WhatsApp heeft de werkneemster op 19 juni 2018 aan TCN gevraagd of haar arbeidsovereenkomst wordt verlengd. TCN heeft daarop bevestigd dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Op 13 september 2018 heeft de werkneemster zich ziek gemeld vanwege een snijwond aan haar arm. TCN heeft op 27 september 2018 per e-mail aan de werkneemster laten weten dat de arbeidsovereenkomst op 31 oktober 2018 automatisch eindigt.

Verzoek
De werkneemster heeft verzocht de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen.

Oordeel
De kantonrechter heeft het verzoek van de werkneemster afgewezen omdat geen sprake is geweest van een concrete, ondubbelzinnige en onherroepelijk toezegging van TCN dat de arbeidsovereenkomst voortgezet zal worden.

Het hof oordeelt dat een ‘concrete, ondubbelzinnige en onherroepelijke toezegging’ een te strenge maatstaf is. Voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst gelden dezelfde regels als voor de totstandkoming van overeenkomsten in het algemeen. Of de arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen, moet worden beoordeeld aan de hand van de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en wat zij in dat verband redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

De berichtenwisseling op WhatsApp tussen de werkneemster en TCN is duidelijk. De werkneemster vraagt of haar arbeidsovereenkomst per 1 november 2018 door TCN zal worden verlengd. Na nadere verduidelijking van TCN mocht de werkneemster ervan uitgaan dat haar contract zou worden verlengd. Dat de werkneemster dit ook zo heeft opgevat blijkt uit het WhatsApp-bericht van 11 september 2018 wanneer zij vraag om haar nieuwe arbeidsovereenkomst.

De omstandigheid dat de werkneemster niet direct na de e-mail van 27 september 2018 heeft geprotesteerd, is niet onbegrijpelijk. Vanwege een snijwond aan haar arm zat de werkneemster ziek thuis. Dat de werkneemster pas op 14 december 2018 protesteert betekent niet dat de werkneemster vanaf het begin had begrepen dat TCN geen toezegging had gedaan.

Het hof oordeelt dat de werkneemster in de gegeven omstandigheden de verklaringen en gedragingen van TCN redelijkerwijs zo heeft mogen begrijpen dat een verlenging van de arbeidsovereenkomst was overeengekomen. Per 1 november 2018 is een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de duur van twaalf maanden ingegaan.

Vaste lijn in de jurisprudentie is dat een SMS of WhatsApp tot bindende afspraken leidt.

Voor de volledige uitspraak: klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Dit artikel wordt u aangeboden door

Sørensen Advocaten

Sorensen Advocaten: al tien jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij helpen u snel en daadkrachtig met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.Onze ervaren advocaten zijn u graag en snel van dienst.

Meer nieuws