Ondernemerschap

Blog Yvonne Sørensen (Sørensen Advocaten): oproepkracht heeft recht op loon vanwege niet aanbieden van vaste arbeidsomvang

Sørensen Advocaten - Rotterdam

De rechter oordeelde in april dat de werkgever die geen vaste arbeidsomvang had aangeboden aan zijn oproepkracht terwijl hij hiertoe verplicht is, het loon moet betalen over de periode waarin en het aantal uren waarover hij het aanbod had moeten doen. Dat het restaurant tijdens de lockdown gesloten was en de serveerster geweigerd heeft om maaltijden te bezorgen, doet hier niet aan af.

Feiten
De werkneemster is sinds 2017 als serveerster in dienst bij de werkgever. Zij is werkzaam op basis van een oproepovereenkomst.

Het restaurant is sinds 15 maart 2020 en, na heropening, sinds 14 oktober opnieuw gesloten vanwege de coronacrisis. De werkgever heeft aan de werkneemster meerdere keren aangeboden om maaltijden te bezorgen. De werkneemster gaf aan dat zij dit niet gaat doen nu dit niet haar werk is. In haar contract staat immers ‘bediening’ en niet ‘bezorging’. De werkgever ziet dit als werkweigering en is van mening dat de werkneemster daarom geen recht heeft op loondoorbetaling.

De werkneemster vordert betaling van het achterstallig loon op basis van het gemiddelde door haar in 2019 gewerkte aantal uren.

Oordeel
In het geval van een oproepovereenkomst die een jaar heeft geduurd, moet de werkgever binnen een maand een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Deze arbeidsomvang is minimaal gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid in die voorafgaande periode van een jaar. Gedurende de periode waarin de werkgever dit aanbod niet doet of een aanbod doet dat niet aan dit vereiste voldoet, heeft de werknemer recht op loon over de uren waarover de werkgever dit aanbod niet heeft gedaan.

Nu de werkgever heeft nagelaten een dergelijk aanbod te doen, is hij achterstallig loon verschuldigd. Het feit dat de werkneemster heeft geweigerd om tijdens de lockdown als bezorger te werken en niet was opgeroepen, betekent niet dat zij geen aanspraak heeft op loon. De sluiting van het restaurant komt voor rekening van de werkgever, die overigens een NOW-uitkering heeft ontvangen.

Voor de gehele uitspraak, klik hier.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Sørensen Advocaten

Sorensen Advocaten: al tien jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij helpen u snel en daadkrachtig met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.Onze ervaren advocaten zijn u graag en snel van dienst.

Meer nieuws