Ondernemerschap

Blog Yvonne Sørensen (Sørensen Advocaten): professioneel dirigente heeft geen arbeidsovereenkomst

Sørensen Advocaten - Rotterdam

De overeenkomst tussen de professionele dirigente en een vereniging (klein amateurkoor) kwalificeert niet als een arbeidsovereenkomst. De dirigente kan zich laten vervangen, het loon is inclusief omzetbelasting en een gezagsverhouding ontbreekt nu de leden van het koor geen inhoudelijke instructies kunnen geven.

Feiten
De dirigente is per november 2019 werkzaamheden gaan verrichten voor de vereniging. De werkzaamheden van de dirigente zijn het leidinggeven aan het koor bij optredens en de opleiding van het koor. Bovendien is de dirigente verantwoordelijk voor het koor. Nadat in februari 2021 een gesprek heeft plaatsgevonden tussen het bestuur van de verenging en de dirigente, heeft het bestuur op 26 maart 2021 bij brief de overeenkomst met de dirigente opgezegd. De dirigente heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Oordeel
De kenmerken van een arbeidsovereenkomst zijn: arbeid die tegen loon in dienst van een andere partij (de werkgever) wordt verricht. De kantonrechter overwoog als volgt.

In beginsel diende de dirigente de werkzaamheden persoonlijk te verrichten, maar zij mocht zich in incidentele gevallen laten vervangen, mits de vervanger over dezelfde deskundigheid beschikte. Gelet hierop kan er vanuit worden gegaan dat verzoekster zelf kon bepalen of zij zou worden vervangen en zo ja, door wie.

Bovendien ontving de dirigente een vergoeding waarin de omzetbelasting was inbegrepen. Niet is overeengekomen dat de dirigente een vergoeding zou krijgen voor de periodes waarin geen repetities of uitvoeringen plaatsvonden. De dirigente zou op grond van de overeenkomst slechts betaald worden als zij daadwerkelijk werk had verricht. Dit is in de praktijk ook zo uitgevoerd.

Over de vraag of sprake was van een gezagsverhouding, oordeelde de kantonrechter als volgt. Het bestuur van de vereniging regelde weliswaar het activiteitenprogramma, de plaats, de tijden en de data van de repetities en optredens, maar dit had een praktische achtergrond. Dit had weinig te doen met een gezagsverhouding en veel meer met de beschikbaarheid van het koor en alle andere betrokkenen.

De dirigente had verder de artistieke leiding over het koor en bepaalde uiteindelijk het repertoire, maar de vereniging had hierop wel enige invloed. Daarnaast is van belang dat de vereniging een relatief klein koor is, bestaande uit amateurs. Geen van de bestuursleden wordt betaald voor de activiteiten. De vereniging heeft de dirigente gecontracteerd, omdat zij de kennis, vaardigheden en ervaring van een professionele dirigent zocht. De bestuursleden hadden die kennis zelf niet, zodat zij niet in staat waren om aanwijzingen te geven. De kantonrechter oordeelde dat geen sprake was van een gezagsverhouding. De dirigente had daarom geen arbeidsovereenkomst en was geen werknemer.

Voor de gehele uitspraak, klik hier.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Sørensen Advocaten

Sorensen Advocaten: al tien jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij helpen u snel en daadkrachtig met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.Onze ervaren advocaten zijn u graag en snel van dienst.

Meer nieuws