Ondernemerschap

Blog Yvonne Sørensen (Sørensen Advocaten) – Rechter: Ryanair dient werknemers Eindhoven te vergoeden

Sørensen Advocaten - Rotterdam

Op 2 oktober 2019 heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld dat de arbeidsovereenkomsten van één piloot en zes leden van het cabinepersoneel van Ryanair binnenkort worden ontbonden. Ryanair dient hierbij alle werknemers een billijke vergoeding te betalen wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

De piloot en het cabinepersoneel waren werkzaam bij Ryanair vanuit Eindhoven Airport. Vorig jaar vonden onderhandelingen plaats over arbeidsvoorwaarden. In augustus 2018 liepen de onderhandelingen vast. Vervolgens heeft het personeel twee collectieve stakingen uitgeroepen. Ryanair vorderde een verbod van de aangekondigde acties, maar dat werd door de voorzieningenrechter afgewezen. Na de laatste staking kondigde Ryanair aan dat zij haar basis op Eindhoven Airport wegens bedrijfseconomische redenen ging sluiten. De piloot en het cabinepersoneel kregen een voorstel tot overplaatsing naar een andere basis. Dit hebben zij geweigerd.

Ryanair heeft bij het UWV een collectieve ontslagvergunning aangevraagd voor alle werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen. Het UWV heeft geen toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomsten op te zeggen. Het UWV vond het onvoldoende aannemelijk dat de sluiting van de basis op Eindhoven Airport was ingegeven door bedrijfseconomische omstandigheden.

Verzoeken
Ryanair verzocht vervolgens bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomsten van één piloot en zes leden van het cabinepersoneel wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

De piloten verzochten ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst dadelijk of op korte tijd moet eindigen. Zij verzochten hierbij een billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van Ryanair.

Standpunten
Ryanair stelde dat zij de basis in Eindhoven vanwege bedrijfseconomische redenen heeft gesloten. Door de sluiting was er op deze locatie geen werk meer en vervielen de arbeidsplaatsen. Het personeel heeft een voorstel tot overplaatsing gekregen, maar dit hebben zij geweigerd. Ryanair vond dat de arbeidsovereenkomsten van haar personeel ontbonden dienden te worden.

De werknemers meenden dat de basis in Eindhoven niet gesloten had mogen worden, omdat er geen sprake zou zijn van bedrijfseconomische redenen. Zij meenden dat de werkelijke reden voor de sluiting, de stakingen zijn geweest.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter heeft geoordeeld dat de arbeidsovereenkomsten van alle werknemers binnenkort worden ontbonden. Ryanair heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de basis van Eindhoven Airport gesloten diende te worden. Uit een rapport bleek immers dat Eindhoven Airport de op één na slechtst presterende Ryanair-standplaats was.

De kantonrechter oordeelde dat de piloot en het cabinepersoneel wel recht hebben op een billijke vergoeding. Ryanair heeft haar werknemers niet tijdig ingelicht over de situatie rond de sluiting van de basis op Eindhoven Airport. De sluiting en het aanbod voor overplaatsing naar een andere basis kwamen onverwacht voor de werknemers. De ontbinding van de arbeidsovereenkomsten is het oorzakelijke gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van Ryanair. De ontbinding is volgens de kantonrechter volledig te wijten aan de opstelling van Ryanair voorafgaande aan de sluiting van de basis.

De arbeidsovereenkomsten van alle werknemers worden ontbonden. De piloot heeft een billijke vergoeding toegewezen gekregen van EUR 62.000,- bruto. De leden van het cabinepersoneel kregen ieder een billijke vergoeding van ongeveer EUR 10.000,- bruto.

Voor de tekst van de uitspraak betreffende de piloot klik hier.

Voor de tekst van de uitspraak van één van de leden van het cabinepersoneel klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Dit artikel wordt u aangeboden door

Sørensen Advocaten

Sorensen Advocaten: al tien jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij helpen u snel en daadkrachtig met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.Onze ervaren advocaten zijn u graag en snel van dienst.

Meer nieuws