Ondernemerschap

B.made, onze nieuwe naam

B.made - Rotterdam

Richard Schot en Robin Slakhorst zijn jonge ondernemers. Schot (van BLiS) is bedachtzaam briljant. Slakhorst (operationeel leider van B.made) een fortuinlijk fenomeen. Samen met Jan Smit (van Made in Rotterdam) bundelen ze hun krachten in een nieuw bedrijf, dat zich binnen drie jaar in de top 20 van Nederland zou moeten nestelen. Digitale marketing en media is het werkterrein.

Wat is de essentie van het nieuwe bedrijf?

Schot: ‘Dat we de marketingteams van onze klanten kunnen perfectioneren. We zien het belang van marketing snel groter worden en de breedte van de marketingfunctie even snel toenemen. Het gaat om content, technologie en data, ook nog eens in combinatie met elkaar. Dat blijkt voor de meeste organisaties heel moeilijk te organiseren.’

Wat ontbreekt er dan?

Slakhorst: ‘Veel organisaties hebben een marketingteam met een aantal van de benodigde disciplines. Het ene bedrijf heeft een team dat snapt hoe social media werken, maar geen professionele videoproducties kan maken. Het andere bedrijf gaat goed om met dataverrijking, maar weet weer niet hoe de nieuwste netwerk- en engageplatforms werken. Bijna niemand bestrijkt het hele spectrum. Terwijl je dat wel nodig hebt voor een moderne, effectieve marketing en communicatie.’

Dus?

‘Gaan wij de disciplines versterken die er in zo’n bedrijf al zijn en de ontbrekende disciplines invullen. Nadrukkelijk niet als detacheerder die alleen maar mensen levert, maar als een soort orchestrator nemen we samen met de klant verantwoordelijkheid voor het hele resultaat…’

Waarin onderscheiden jullie je dan?

Slakhorst: ‘Ten eerste doen we dat extreem flexibel. Ten tweede nemen wij liefst project- en resultaatverantwoordelijkheid op ons; het behalen van het resultaat of het opleveren van een product is voor ons echt véél belangrijker dan uren wegzetten. En het derde punt is dat we gaandeweg zorgen voor borging van onze kennis en expertise bij onze klanten.’

Eerst even terug naar de basis: wat is marketing voor jullie?

Schot: ‘In de kern heeft het altijd gedraaid om te vertellen wat je verkoopt en dan de deal te sluiten. Dat zal altijd zo blijven. Alleen de manier waarop je dat doet, is totaal veranderd.’

Hoe dan?

Schot: ‘Vroeger kreeg je allemaal de standaardfolder in de bus. Voor iedereen dezelfde folder. Nu probeer je iedereen persoonlijk te benaderen, toegespitst op zijn/haar belangstelling en behoeften. Dát is de kern. En als je vijf klanten hebt, is dat niet heel moeilijk, maar zodra het er tientallen of honderden worden, kan je eigenlijk niet zonder die nieuwe methodes en technologie.’

Slakhorst: ‘Dat noemen we relevantie: op het juiste moment de juiste boodschap brengen, in de juiste taal, via het juiste platform en in de vorm die bij díe klant past. Dat kon vroeger niet.’ 

Waarom is dat zo veel belangrijker dan voorheen?

Slakhorst: ‘Omdat het steeds moeilijker wordt om je te onderscheiden met een uniek product. Sterker nog: dat gaat haast niet meer. Daardoor wordt het steeds belangrijker om goed met je relaties en stakeholders om te gaan. Dát is het belangrijkste dat je hebt…

Hebben jullie daar een concreet voorbeeld van?

Schot: ‘Feyenoord is een gemeenschappelijke klant van BLiS en Made in Rotterdam. We hebben daar ook samen gepitcht. Feyenoord heeft oneindig veel fans. Als je de verbinding weet te maken tussen al die fans en het merk Feyenoord, heb je veel meer mogelijkheden om andere doelstellingen te halen dan bekers en kampioenschappen, zoals kaart-verkoop, lidmaatschappen, merchandising, maar ook de waarde voor je sponsoren vergroten door het grote, persoonlijk toegespitste bereik van je doelgroep. Het ultieme doel is dat je iedere fan zijn of haar unieke Feyenoordbeleving kan bieden, toegespitst op de wensen van die fan. In de praktijk zie je dat mensen dát waarderen. En dan komen ze ook vaker bij je terug!’ 

Waarom hadden jullie daarvoor de fusie nodig?

Schot: ‘In de marketing-uitvoering gaat het om drie disciplines: content, data en digitale kanalen. BLiS zat oorspronkelijk aan de kant van de digitale kanalen. Later zijn daar de data bijgekomen. Made in Rotterdam is een content-maker. Dus samen bestrijken we het hele werkveld.’

Slakhorst: ‘Voor elk merk, voor elke organisatie is het relevant om op alle drie die disciplines te acteren. Anders kán je gewoon niet meer effectief zijn in je marketing en communicatie.’

Er komen dus twee totaal verschillende bedrijfsculturen samen…

Schot: ‘Bij BLiS zijn we vooral gericht op efficiëntie en structuur. 

De gemiddelde leeftijd is hier 27 jaar. Veel van onze mensen kwamen rechtstreeks van hun opleiding. Die hebben die structuur nodig. Made in Rotterdam is een creatief bedrijf, met mensen die je juist de ruimte moet geven.’

Praten jullie dan ook wel eens langs elkaar heen?

Schot: ‘Zeker! Dat gaat altijd over het hóe. Als we samen bij een klant zitten, kijken we eigenlijk altijd meteen hetzelfde naar de klant-doelstellingen. Maar hoe je die dan gaat realiseren… Jan (Smit, de eigenaar-directeur van Made in Rotterdam, red.) denkt vooral vanuit creativiteit, vanuit de marketingprincipes. En ik vanuit resultaat, meetbaarheid en het inzetten van allerlei slimme technologiën en diensten. Dan moeten we soms wel even alle zeilen bijzetten…’

Wat leren jullie van elkaar in die discussies?

Schot: ‘Jan  is echt een echt dealmaker. Dat doet hij echt heel zorgvuldig en slagvaardig, in een enorm relatienetwerk. De waarde van het begrip gunnen, heb ik via Jan ontdekt. Wij dachten altijd: het gaat toch om het rationeel aantonen van je toegevoegde waarde?’

En andersom?

Schot: ‘Ik denk dat we Jan wel aan het denken hebben gezet over de waarde van een strak georganiseerd team waar mensen graag bij willen horen. Als je binnen BLiS gaat vragen, kan iedereen je vertellen waar we mee bezig zijn en waarom we het op deze manier doen. Dat waren niet zo Jan z’n dingen…’

Hoe pakken jullie dat nu op?

Slakhorst: ‘Met de hele, samengevoegde ploeg zijn we gelijk een hok ingedoken: hoe zien we de toekomst, waar willen we voor staan, waar geloven we in, hoe willen we met klanten werken, hoe willen we met elkaar werken?’

Schot: ‘We vragen iedereen: je kent onze strategische doelstelling, in welke kan jij jouw ambities realiseren en wat ga je dan bijdragen?’

Slakhorst: ‘En de kunst is om díe verbinding te maken. Zó bind je de beste jonge mensen aan je en dáár zit de energie om boven onszelf uit te stijgen…’

Naast inhoud en bedrijfsculturen gaan fusies ook altijd over de poppetjes…

Schot: ‘Daar hebben wij nauwelijks discussie over gehad. Jan had al de wens om een stap terug te doen. Dat zal best wel even wennen zijn, na al die jaren, maar zo wil hij het nu. Hij wordt een betrokken commissaris. Ik heb zelf nog een aantal operationele managementtaken binnen onderdelen van BLiS die we niet in de fusie betrekken. Die kan ik pas in de loop van de tijd afbouwen. Dus we zochten iemand die de nieuwe kar ging trekken en de lead wilde nemen in ons groeiplan…’

Robin Slakhorst!

Schot: ‘Robin en ik zijn ook aandeelhouder in een ander bedrijf. Van daaruit kende ik zijn ideeën over organisatieontwikkeling en echte resultaatgerichte marketing. Dat is precies wat we hier wilden hebben! Toen ik dat aan Jan voorlegde, zei hij meteen: ja, dat is ‘m! En daar is hij ook nooit meer op teruggekomen. Maar ja, gezien de positie van Robin bij Symbid, dacht ik eigenlijk dat het niet haalbaar was…’

En?

Slakhorst: ‘Ik was er juist wel klaar voor. Symbid bestaat bijna tien jaar. We hebben het met vier partners opgezet en gemaakt tot wat het nu is. Maar we hadden al besloten om er naar toe te werken dat een van ons de operationele leiding op zich neemt, en de anderen als actief aandeelhouder betrokken blijven. Dat geeft de andere drie de kans om ook in andere omgevingen aan de slag gaan. B.made biedt die mogelijkheid nu voor mij. Samen met mijn Symbid-partners investeer ik ook mee in het bedrijf. En door de operationele leiding te nemen, hebben we ook direct invloed op het resultaat…’

Je stapt wel in een nieuw vak…

Slakhorst: ‘Nou… Een bedrijf ontwikkelen, dat is wel universeel… Het zoeken van de juiste product-marktcombinaties en het juiste businessmodel daarbij, dat is eigenlijk ook de kern geweest van wat ik de afgelopen vijftien jaar heb gedaan. Ik ga me hier met name richten op de bedrijfsontwikkeling: strakke processen, goede rapportagestromen, een effectieve salesorganisatie, dat soort zaken. En het generen van nieuwe business natuurlijk! Sneller groeien dan de partijen om ons heen!’

Dus in díe ervaring zit het vertrouwen?

Schot: ‘Niet alleen daarin. Weet je wat ook veel vertrouwen geeft? Dat we in de voorgaande jaren alle drie hebben aangetoond dat we het vermogen hebben om onszelf aan te passen aan nieuwe situaties. BLiS bestaat nu twaalf jaar maar we hebben onszelf al twee keer helemaal opnieuw uitgevonden. Dat is voor Symbid en Made in Rotterdam niet anders geweest. En dat zal voor B.made ook niet anders zijn.’

Wat is de impact in de markt van B.made?

Slakhorst: ‘De doelstelling is om binnen drie jaar te groeien naar een bedrijf met minimaal 100 mensen. Dat betekent een verdriedubbeling. Dan hoor je in dit vakgebied, als fullservice partner in digitale marketing, bij de top 20 van Nederland.’

Dat gaat in eerste instantie om organische groei, door te laten zien dat onze propositie echt aanslaat. We willen de beste zijn in onze mensen, processen en producten. Dát voegt waarde toe.’

Schot: ‘We zien veel partijen heel druk met overnames, maar daar zitten vaak institutionele investeerders achter die vooral mikken op efficiëntie. Creatief talent vlucht dan vaak weg. Voor ónze klanten is juist ook die creatieve ruimte essentieel. Dus voor die talenten staan onze deuren nu al wijd open…’

Maar groei is toch geen doel op zich?

Schot: ‘Het gaat erom om dat we grote en middelgrote organisaties full service kunnen bedienen en zoveel mogelijk marketingteams ‘compleet’ kunnen maken om optimaal te presteren. Dan moet je zelf natuurlijk dat hele arsenaal aan expertises, producten, diensten, functies en specialisten op veel gebieden in huis hebben én die superflexibel kunnen leveren. Om precies datgene aan te vullen wat het marketingteam van een klant nog niet heeft.’

Slakhorst: ‘En gaandeweg borgen we dat dan ook ín de bedrijven waar we mee samenwerken.

Schot: ‘Dát is waarom die groei nodig is!’

Dit artikel wordt u aangeboden door

B.made

B.made is een full-service digital marketing agency die organisaties nog beter ondersteunt bij het implementeren en realiseren van al hun digitale marketing- en mediadoelstellingen. B.made doet dit door middel van context marketing: Het leveren van de juiste boodschap, aan de juiste persoon, via het juiste kanaal, op het juiste moment met de juiste emotie.

Meer nieuws