Ondernemerschap

Bytesnet zet met d’Root nieuwe standaard voor datacenters

Bytesnet - Rotterdam

Op woensdag 14 november is de officiële opening van d’Root, het nieuwe data competence center van Bytesnet in Groningen. Met deze opvallende en innovatieve voorziening, die onder meer beschikt over een Datalab, zet het Nederlandse bedrijf een nieuwe standaard voor datacenters.

De feestelijke plechtigheid wordt bijgewoond door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij opent d’Root samen met bestuursvoorzitter Henk Pijlman van Hanzehogeschool Groningen, directeur Carole Jackson van ASTRON en CEO Peter de Jong van Bytesnet. Er worden ruim 200 belangstellenden uit heel Nederland verwacht. 

Datalab
Bytesnet is een onafhankelijke Nederlandse aanbieder van datacenterdiensten in Groningen en Rotterdam. Met d’Root heeft het bedrijf een vernieuwend concept gerealiseerd dat veel meer biedt dan alleen de veilige en betrouwbare opslag van data en snelle verbindingen. In het Datalab zijn werk-, presentatie-, onderzoeks- en testruimtes beschikbaar voor klanten en partners van Bytesnet. Daaronder zijn diverse kennis- en onderzoeksinstellingen en innovatieve bedrijven uit de regio. 

d’Root beschikt verder over faciliteiten voor high performance computing. Deze computers met grote rekenkracht zijn bijvoorbeeld nodig voor wetenschappelijk onderzoek en de verwerking van big data.  

Data als motor van regionale economie
Bytesnet wil met het data competence center bijdragen aan het noordelijke ICT-cluster. Met d’Root helpt het bedrijf voorkomen dat data naar elders verhuist, naar cloudaanbieders aan de andere kant van de wereld bijvoorbeeld. De betekenis en waarde van data groeit; door de data in Groningen te houden, kunnen op regionaal niveau nieuwe toepassingen en bedrijven ontstaan. 'Op die manier versterken we de ICT-sector in de regio, en daarmee de hele zakelijke dienstverlening en de industrie. Voor de economie en de werkgelegenheid kan dat tot een belangrijke motor uitgroeien', is de visie van CEO Peter de Jong.

Hij vervolgt: 'Het draait hier niet alleen om onze expertise en dienstverlening, maar ook om die van onze klanten en partners. We willen dat d’Root ten goede komt aan de noordelijke regio en haar ICT-ecosysteem. Het Datalab bijvoorbeeld is een plek waar wij samenwerking faciliteren, en waar nodig aanjagen, tussen wetenschappers, scholen, studenten en bedrijven. Zodat ze samen kunnen werken aan innovatieve projecten op het gebied van (big) data, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om energietransitie, smart industry, duurzaamheid en W&E-installatietechniek.'

Dat Bytesnet met d’Root in een behoefte voorziet, blijkt uit de grote belangstelling vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, de gezondheidszorg en onderzoekswereld. Nog vóór de officiële opening hebben al diverse klanten hun servers met computersystemen en data erheen verhuisd en wordt volop gebruik gemaakt van de faciliteiten. 

Dit artikel wordt u aangeboden door

Bytesnet

Geeft data daadkracht!

Meer nieuws