Ondernemerschap

Generatie Z is koploper in ondernemersambities

13-07-23

Bijna drie op de tien werkende jongeren (27,91%) tussen de 18 en 24 jaar overwoog het afgelopen jaar voor zichzelf te beginnen. Daarmee is de Generatie Z de koploper onder de werkenden die ondernemer willen worden. 

Dit blijkt uit het onderzoek People at Work 2023: a global workforce view, uitgevoerd door het onderzoeksinstituut van HR- en salarisdienstverlener ADP. Voor het onderzoek zijn meer dan 32.000 werknemers in zeventien landen, waaronder Nederland, ondervraagd over actuele thema’s op de werkvloer.

In de leeftijdscategorie 25-34 jaar gaat het om één op de vier (25,46 procent). Het percentage loopt snel af naarmate de leeftijd hoger wordt. Zo heeft één op de tien werkenden (10,83 procent) tussen de 45 en 54 jaar ondernemersambities en denkt slechts 3,26 procent van de 55-plussers erover na om eigen baas te worden.  

Opleiding en ontwikkeling

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat van de werkenden tussen 18 en 34 jaar meer dan drie op de tien ontevreden is over de mogelijkheden tot opleiding en ontwikkeling bij hun huidige werkgever. Meer dan een kwart van diezelfde leeftijdsgroep geeft daarnaast aan dat zij ontevreden zijn over de gelegenheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken voor hun werkgever. 

De 18-tot 34-jarigen voelen zich ook het meest onzeker over baanbehoud door de huidige economische situatie. Het is dan ook die leeftijdscategorie die het vaakst alternatieven als voor zichzelf beginnen, maar ook het wisselen van branche overweegt. 

War for talent

‘In de war for talent maken mensen andere keuzes. Je moet als werkgever weten wat je medewerkers belangrijk vinden en zorgen dat ze zich erkend en gewaardeerd voelen’, zegt Agnes Jongkind, senior HR-directeur bij ADP Nederland. ‘Neem onzekerheid weg als dat kan en laat mensen zien hoe ze mee kunnen groeien met het bedrijf.’ Voor Generatie Z zijn het carrièreperspectief en de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken belangrijk. Meer dan voor andere leeftijdsgroepen. 

Salaris en werkplezier blijven echter het belangrijkst. Dat is voor elke leeftijdsgroep het geval, blijkt uit het onderzoek. Wereldwijd noemt 61 procent het salaris de belangrijkste reden om te werken. 62 procent rekent dit jaar op een salarisverhoging.

Foto: Bijna drie op de tien werkende jongeren tussen de 18 en 24 jaar overwoog het afgelopen jaar voor zichzelf te beginnen. (foto

Meer nieuws