Ondernemerschap

Het belang van een kwaliteitsmanagementsysteem voor de patiëntveiligheid

04-04-24

Patiëntveiligheid is een belangrijk concept binnen de zorg. Patiëntveiligheid wil zeggen dat de patiënt tijdens een behandeling geen onnodige risico’s loopt, te denken aan het krijgen van een verkeerde diagnose of het toegediend krijgen van de verkeerde medicijnen. Het betreft dus de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat de veiligheid van de patiënt zoveel mogelijk gegarandeerd kan worden. Een goed kwaliteitsmanagement in de zorg kan op een eenvoudige en efficiënte wijze de kwaliteit van zorg bewaken. Hoe kan het kwaliteitsmanagement verbeterd worden, en welke rol spelen kwaliteitsmanagementsystemen daarin?

Kwaliteitszorg

Voor we kunnen spreken van kwaliteitsmanagement, moeten we eerst stilstaan bij wat kwaliteitszorg inhoudt. Kwaliteitszorg wil zeggen dat alle activiteiten binnen een organisatie aan een bepaalde kwaliteitsnorm voldoen. Daarbij worden duidelijk omschreven normen gemonitord en gehandhaafd. Deze normen zijn afhankelijk van de organisatie en de activiteiten die daar plaatsvinden. Het doel is om een duidelijk beeld te schetsen van de risico’s, en deze risico’s vervolgens wegnemen of verkleinen.

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement betreft het systeem binnen een organisatie dat ervoor moet zorgen dat de kwaliteit hoog blijft. Vaak zijn een aantal mensen binnen een organisatie verantwoordelijk voor het vaststellen, implementeren en behouden van de kwaliteitsnormen in de praktijk. Daarbij heb je vaak te maken met verschillende activiteiten en daarbij passende kwaliteitsnormen, regels en wetten. Het is daarom belangrijk om een overzicht te hebben van wat de normen bij bepaalde activiteiten zijn, hoe je aan die normen voldoet en hoe je dit controleert.

Kwaliteitsverbeteringsplan

Een praktisch voorbeeld van kwaliteitsmanagement is een kwaliteitsverbeteringsplan, dat erop gericht is om de kwaliteit van een specifiek onderdeel te vergroten. Dat begint met de kennis dat er iets te verbeteren valt. Een voorbeeld hiervan is de patiënttevredenheid. Door patiënten te vragen naar hun ervaringen, wordt duidelijk waar patiënten tevreden over zijn en waar niet. Op onderdelen waar de tevredenheid achteruitgaat, is het dan mogelijk om doelgericht verbeteringen aan te brengen.

Een kwaliteitsmanagementsysteem

Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt om in kaart te brengen waar gericht gewerkt kan worden aan verbeteringen, zodat een veilige, efficiënte werkomgeving gecreëerd wordt voor patiënten en zorgprofessionals. Door middel van software kan inzichtelijk gemaakt worden in welke onderdelen van de organisatie zich veiligheidsrisico’s bevinden. Door dit overzicht kan het management gericht besluiten nemen over de prioritering van risico’s. Door gerichte verbetering van de zorgprocessen worden ook de patiëntveiligheid en tevredenheid verbeterd.

Verbeterde effectiviteit en productiviteit

Daarnaast vergroot het automatiseren van processen en het verbeteren van de effectiviteit de productiviteit. Taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem, waardoor ze duidelijk zijn. Verhoging van de effectiviteit verbetert automatisch ook de kwaliteit van de dienstverlening binnen de zorginstelling.

Meer nieuws