Ondernemerschap

Hoe klimaatneutraal zijn bedrijven? (vinden ze zelf)

11-07-24

Bijna 37 procent van de bedrijven in Nederland heeft geen idee hoe klimaatneutraal ze zijn. 26 procent is ‘in kleine’ of ‘in zeer kleine mate’ klimaatneutraal. Ongeveer 1,5 procent van de bedrijven is al volledig klimaatneutraal.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe vragen in de Conjunctuurenquête. Deze enquête wordt gehouden onder bedrijven met vijf of meer werkzame personen in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening. Grotere bedrijven geven vaker dan kleinere bedrijven aan dat ze in enige mate klimaatneutraal zijn.

Energie besparen

68 procent van de bedrijven investeert dit jaar in verduurzaming, met als doel klimaatneutraal te worden. Ook hier zijn grote bedrijven er meer mee bezig dan kleinere. Per saldo verwachten bedrijven dat ze dit jaar meer zullen investeren in het klimaatneutraal maken van hun bedrijf dan vorig jaar. Ook verwachten bedrijven dat ze dit jaar meer zullen besteden aan duurzame inkoop.

De belangrijkste investeringsdoelen zijn volgens de bedrijven zelf efficiënter omgaan met energie of energie besparen en circulaire productie. Investeringen in waterbesparing worden het minst vaak genoemd. In de horeca verwachten bedrijven wel vaker dan andere bedrijfstakken in waterbesparing te investeren. In de sector vervoer en opslag is het verminderen van uitstoot een belangrijk investeringsdoel.

Hogere kosten

Drie kwart van de bedrijven ervaart geen belemmeringen om het bedrijf klimaatneutraal te maken; een kwart wél. De belangrijkste drempels zijn de hogere kosten van duurzamere alternatieven en onzekerheid over de economie en/of het overheidsbeleid. De horeca noemt vaker dan andere bedrijfstakken als probleem dat bedrijven te weinig eigen geld hebben of moeilijk financiering kunnen vinden voor het verduurzamen van hun bedrijf.

De sectoren industrie, vervoer en opslag en verhuur en handel in onroerend goed noemen vaker dan in andere bedrijfstakken beperkingen in het energienetwerk als belemmering. Ze moeten bijvoorbeeld wachten op een stroomaansluiting doordat het elektriciteitsnet vol is of ze hebben nog geen toegang tot een waterstofnetwerk.

(foto Suryia/AdobeStock)

Meer nieuws