Ondernemerschap

Hoe vergroot je als accountant je meerwaarde?

KPMG - Rotterdam

KPMG bestaat 100 jaar. Dat viert het bedrijf heel 2017, maar wel met nadruk op de inhoud. Het thema is True Value: wat is de toegevoegde waarde van de KPMG-accountants en -adviseurs én vanuit welke waarden doen ze hun werk?

‘Dit is een jaar waarin we natuurlijk stilstaan bij onze geschiedenis, maar we kijken vooral vooruit’, vertelt Ubbo van Zessen, partner en regiovoorzitter voor Rotterdam-Den Haag. In het vorig jaar betrokken kantoor aan het Weena zijn ook de partners Han van Delden en René van der Kruk aangeschoven. ‘In samenwerking met wetenschap, bedrijfsleven en overheid hebben we op drie sub­thema’s onderzocht hoe Nederland er in de toekomst zal uitzien: Digitale Economie/Robotisering, Gezonde Arbeidsmarkt en Groene Groei.’

Over honderd jaar zijn er nog steeds accountants
‘Dat je al honderd jaar bestaat, maakt het nog niet vanzelfsprekend dat je ook een toekomst hebt’, zegt Van der Kruk. ‘Natuurlijk hebben wij ook weleens de krant gehaald met zaken waar we niet blij over waren. Maar we hebben een enorm goede club met een mooie cultuur en zijn klaar voor de volgende honderd jaar. We willen onze meerwaarde steeds weer bevestigen, liefst zelfs vergroten. Ik maak me er niet zo heel veel zorgen over of het beroep over honderd jaar nog bestaat. Er zullen dan nog steeds accountants zijn, al zullen ze anders werken.’
Van Zessen: ‘Er zal te allen tijde behoefte zijn aan zekerheid, aan de betrouwbaarheid van een product of bedrijf. De laatste tijd is de vraag daarnaar in de maatschappij alleen maar gegroeid. Op de rol die daarin te vervullen is, zijn wij uitstekend voorbereid.’

Vertrouwensman voor het maatschappelijk verkeer
‘True Value staat voor de toegevoegde waarde die we creëren: voor klanten en voor de maatschappij’, zegt Van Delden. ‘Het gaat ook over de waarden waar we voor staan.’
‘Waar we honderd jaar geleden mee begonnen zijn, staat nog steeds als een huis’, zegt Van der Kruk. ‘De uitgangspunten waarmee onze grondlegger Pieter Klijnveld in 1917 als zelfstandig accountant startte. Hij wilde vertrouwensman zijn voor het maatschappelijk verkeer, op basis van betrouwbaarheid en kwaliteit, vanuit een kritische houding én advies aan de ondernemer – omdat je een bijdrage wilt leveren aan de cliënt en aan de maatschappij. Al die onderwerpen zijn nog steeds actueel.’

Wat is de échte waarde van een bedrijf?
‘True Value is ook de naam van een nieuw en vernieuwend concept. Daarbij kijken we niet alleen naar de financiële waarde van een bedrijf maar naar de totale waarde: inclusief de impact op de maatschappij, op mensen en op het milieu’, vertelt Van Delden.
Het concept slaat aan bij ondernemers, merken ze bij KPMG. Van Zessen: ‘Je kunt de impact van bedrijfsprocessen ermee omrekenen naar euro’s. Daarbij houden we overal rekening mee. Bij een elektrische auto kijken we bijvoorbeeld niet alleen naar de lagere CO2-uitstoot, maar ook naar de milieukosten van de batterij: van de productie tot en met de verwerking.’
Het levert nieuwe, waardevolle inzichten op, onafhankelijk en gebaseerd op feiten. Van der Kruk: ‘Bedrijven hebben daar behoefte aan. Niet onder druk van de milieubeweging of zo, maar ze zijn zelf steeds meer met duurzaamheid bezig. Willen daar ook verantwoording over afleggen.’

Een stap verder durven gaan
‘De methode past in onze traditie’, zegt Van Delden. ‘Het is innovatief, we durven een stap verder te gaan. Dat hebben we vaker gedaan: bijvoorbeeld toen we 25 jaar geleden begonnen met de accountantsverklaring over de duurzaamheid van een bedrijf. Met IT-audits waren we ook een van de eerste.’
‘Het is in overeenstemming met de waarden die we zelf nastreven’, valt Van Zessen in. ‘Je merkt dat we daar de laatste jaren bewuster mee omgaan. Dat we transparant zijn over wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. Dat we sinds vorig jaar weer in het centrum van Rotterdam zitten, past daar ook bij. Back to the roots: tot dertig jaar geleden zaten we in het Groothandelsgebouw. Dit stuk van de stad, Central District, leeft zó enorm. We zitten midden tussen het bedrijfsleven.’

Vertrouwen in Nederland
Op 15 juni organiseerde KPMG een landelijke conferentie over True Value. Onder de titel Vertrouwen in Nederland werd geschetst hoe de toekomst eruitziet op de drie subthema’s Digitale Economie/Robotisering, Gezonde Arbeidsmarkt en Groene Groei en wat dit voor bedrijven betekent.
Ook komt er een regionale bijeenkomst in het kader van het 100-jarig bestaan. ‘Een diner waarvoor we het bedrijfsleven uitnodigen en waar we het thema True Value een Rotterdamse invulling geven.’

TEKST: MARTIN DEKKER
FOTOGRAFIE: FERDY COLLEWIJN

Dit artikel wordt u aangeboden door

KPMG

KPMG Nederland maakt deel uit van het internationale KPMG-netwerk, wereldwijd toonaangevend in audit, tax en advisory. KPMG Meijburg & Co is specialist in tax in Nederland. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.

Meer nieuws