Ondernemerschap

Horeca kampt meest met schuldenlast

10-01-24

Eén op de acht horecaondernemers hikt tegen een problematische schuldenlast aan. Dat is twee keer zo veel als gemiddeld in het bedrijfsleven (6 procent) en het hoogst van alle bedrijfstakken. Dat meldt het CBS op basis van de conjunctuurenquête.

In de horeca heerst ook meer onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf dan in andere sectoren. De verwachtingen voor 2024 zijn er minder positief.

 

Problematisch

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met vijf of meer werkzame personen en zijn in oktober en november 2023 door het CBS verzameld.
Het merendeel van de horecabedrijven (bijna 85 procent) beoordeelt zijn schuldenlast als lager of ongeveer even hoog als vorig jaar. ‘Iets meer dan 15 procent van de horecabedrijven zag de schuldenlast toenemen, wat in bijna de helft van de gevallen problematisch was voor het bedrijf’, aldus het CBS.
Binnen de horeca geven vooral bedrijven in de logiesverstrekking, zoals hotels en verhuurders van vakantiehuizen, aan een hogere schuldenlast te hebben dan vorig jaar. Maar het zijn de eigenaren van eet- en drinkgelegenheden die juist vaker zeggen dat ze hun schuldenlast als problematisch ervaren.
In de gehele horeca geeft 39 procent van de bedrijven aan dat de schuldenlast van een gewenste omvang is en niet zal worden verminderd. Dit is lager dan het gemiddelde van het bedrijfsleven, waar dit 52 procent is. Ruim 3 procent van de horecabedrijven zegt de schuldenlast binnen een jaar naar een gewenste omvang te kunnen verminderen. Bijna een derde heeft daar maximaal één tot vijf jaar voor nodig, en 6 procent meer dan vijf jaar.

 

Meer onzekerheid

60 procent van de bedrijven verwacht nog minstens een jaar te bestaan. Dat is lager dan het gemiddelde van 73 procent in alle bedrijfstakken. Binnen de horeca zijn logiesverstrekkers daar positiever over dan eet- en drinkgelegenheden. Die laatste groep zegt volgens het CBS vaker dat ze geen inschatting kunnen maken van de continuïteit van hun bedrijf.
Ondernemers in de horeca zijn voor 2024 minder positief gestemd over de omzet, personeelssterkte en investeringen dan het gemiddelde van alle bedrijfstakken. Binnen de horeca komt dat vooral door de eet- en drinkgelegenheden, ondernemers in de logiesverstrekking zijn juist positiever gestemd dan gemiddeld.
Per saldo verwacht 3 procent van de ondernemers in de eet- en drinkgelegenheden een stijging van de omzet in 2024. Bij het gemiddelde van alle bedrijfstakken ligt het saldo op iets meer dan 21 procent.

 

Failliet

In 2023 gingen tot en met november 254 horecabedrijven failliet. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van heel 2022, toen 134 bedrijven in de horeca failliet gingen. Tijdens de coronapandemie lag het aantal faillissementen juist op een laag niveau. Daarvóór, in 2019, gingen vrijwel evenveel horecabedrijven failliet als tot nu toe in 2023.

Ondernemers in de eet- en drinkgelegenheden verwachten dit jaar een daling van de investeringen. Het saldo ligt daar op ruim -9 procent. Gemiddeld genomen zijn ondernemers van alle sectoren met een saldo van ruim 6 procent wél positief over de investeringen.

(foto Creative Clicks/AdobeStock)

Meer nieuws