Ondernemerschap

‘Huurcontract voor retail en horeca moet eerlijker’

30-01-24

Huurcontracten in de retail en de horeca moeten eerlijker en evenwichtiger. Steeds meer ondernemers zijn de veelgebruikte modelhuurovereenkomst Winkelruimte zat. Die is ooit opgesteld door de vereniging Raad voor Onroerende Zakenverhuurders en te veel in het voordeel van verhuurders, vinden diverse branche- en ondernemersorganisaties. Die presenteerden daarom een alternatief: de Huurdersvariant.

Die Huurdersvariant is 30 januari in Nieuwspoort door voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland gepresenteerd aan de politiek. Deze voorbeeldovereenkomst biedt volgens ondernemersorganisatie een betere balans tussen de belangen van huurders en verhuurders. Daarom zou hij eerlijker zijn voor contractbesprekingen over de huur van een winkel- of horecapand. 

Jaarlijks worden vele duizenden huurcontracten gesloten of verlengd. Initiatiefnemers Koninklijke INretail, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Vakcentrum, Vastgoedoverleg (VGO), Koninklijke MKB-Nederland en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roepen alle huurders van winkel- en horecapanden op om vanaf nu de Huurdersvariant als uitgangspunt te nemen bij een nieuw of te verlengen huurcontract.

Onredelijk

Het nu veel gebruikte ROZ-model Huurovereenkomst Winkelruimte is een verhuurdersmodel en houdt weinig rekening met de belangen van huurders, vinden de branche- en ondernemersorganisaties. De Tweede Kamer sprak vorig jaar van een ‘onevenwichtige verhouding tussen huurders en verhuurders’ en het negatieve effect hiervan op winkelstraten. Tijdens contractonderhandelingen staan retail- en horecaondernemers op achterstand, aldus MKB-Nederland.

‘De praktijk heeft inmiddels ook geleerd dat het ROZ-model tot onredelijke situaties kan leiden, zoals tijdens de coronatijd en recent nog met de extreme huurindexeringen van meer dan 14 procent duidelijk werd’, schrijft MKB-Nederland op haar website. ‘Onderhandelingen daarover met de verhuurders verliepen zeer moeizaam en langdurige en kostbare procedures waren noodzakelijk. Verhuurders bleken te weinig bereid om te zoeken naar passende oplossingen.’

Conflicten

De duidelijkheid die er nu is met de Huurdersvariant, draagt bij aan een betere relatie met de verhuurder’, zei directeur Jan Meerman van INretail bij de presentatie van de Huurdersvariant. ‘Door onvoldoende duidelijke of onredelijke afspraken ontstaan regelmatig conflicten en daarom is een heldere en eerlijke beschrijving van verantwoordelijkheden belangrijk.’ 

‘De Huurdersvariant zorgt voor evenwicht en evenredigheid bij het vastleggen van (ver)huurverplichtingen. Daaraan hebben huurders van een winkel- of horecapand vanwege toenemende regeldruk grote behoefte.’

Gelijkwaardiger

Het afgelopen jaar hebben de betrokken ondernemersorganisaties zich samen met hun advocaten gebogen over een huurdersvariant van het ROZ-huurmodel. Daarin zijn onder meer een redelijke pandemieclausule en een maximale indexering van de huurprijs opgenomen. 

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland: ‘Wat ons betreft is vanaf nu de Huurdersvariant het uitgangspunt bij onderhandelingen over de huur van een pand. De aansluiting op de praktijk van ondernemers is beter. Huurder en verhuurder hebben elkaar nodig. Het is dan logisch om ieders belangen in een gelijkwaardiger huurmodel te dienen.’

Dorps- en stadskernen

KHN-voorzitter Marijke Vuik vindt dat ondernemers in de horeca en detailhandel nu ‘eindelijk de mogelijkheid krijgen om evenwichtige overeenkomsten af te sluiten. Dat is van groot belang voor de toekomstbestendigheid van bedrijven in onze dorps- en stadskernen.’ 

Volgens Eus Peters, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel, is de Huurdersvariant voor alle type huurders relevant, of de bedrijven of klein zijn, of zoals ketens meerder vestigingen hebben.  ‘Iedereen heeft er belang bij dat de exploitatie van de winkel succesvol is en positief bijdraagt aan gevulde winkelstraten voor de consument.’

(foto TT Stock/AdobeStock)

Meer nieuws