Ondernemerschap

Impact AI bezorgt bestuurders kopzorgen

14-12-23

Bestuurders van grote Nederlandse bedrijven maken zich zorgen om de impact van Artificial Intelligence (AI). Dat komt voort uit onzekerheid: bedrijven weten nog niet goed wat ze ermee aan moeten. Dat blijkt uit een onderzoek van ING onder 207 bestuurders (CEO’s, CFO’s, CTO’s en COO’s) van grote Nederlandse (beursgenoteerde) bedrijven over hun strategische prioriteiten.

De onderzoekers van de bank constateren dat de top van het bedrijfsleven naar de lange termijn en naar groei kijkt. ‘Bedrijven lijken na de post-Covid periode die gekenmerkt werd door volatiliteit, hoge inflatie en stagnatie, weer een stabielere basis gevonden te hebben’, zegt Mark Milders, Hoofd Wholesale Banking bij ING Nederland. ‘Ze kijken weer meer vooruit en houden zich meer bezig met strategische onderwerpen, terwijl ondernemingen daarvoor een meer tactische focus hadden om goed om te gaan met de snelle veranderingen die op ze afkwamen.’

 

Hogere lonen om talent vast te houden

Gevraagd naar de strategische prioriteiten staan verduurzaming van de bedrijfsvoering en het vasthouden van talent bovenaan. Daarbij ziet 64 procent hoger belonen van werknemers als het belangrijkste middel om talent te behouden. Ook als deze loongroei ten koste van de winst gaat. Het vinden van geschikt personeel is echt lastig. Hierdoor moeten projecten mogelijk uitgesteld worden en vindt innovatie vertraging op.
De topmanagers verwachten van een volgend kabinet dat duurzaamheid een hoge prioriteit krijgt. ‘Het nieuwe kabinet moet als het aan de ondervraagde bestuurders ligt van duurzaamheid de grootste prioriteit maken. De onderwerpen veiligheid en krapte op de arbeidsmarkt volgen hierop als tweede en derde.’
‘Ondanks de onzekerheden van de afgelopen jaren en de diverse internationale conflicten blijkt dat de bestuurders toch positief vooruitkijken naar 2024’, stelt ING. 85 procent zegt optimistisch tot zeer optimistisch te zijn over komend jaar. Toch verwachten de meeste CEO’s een milde recessie.

 

Scherpe keuzes nodig

De verschuiving naar meer langetermijnstrategie komt onder meer tot uiting in de antwoorden over innovatie. 86 procent zegt sneller te willen innoveren, tegenover 74 procent vorig jaar. Men wil dat met name doen via R&D, nieuwe machines en technologie op het gebied van AI en cybersecurity. Een even grote groep geeft ook aan te versnellen op het gebied van duurzaamheid. Daarbij heeft het verminderen van CO2-uitstoot de hoogste prioriteit.
Milders: ‘Dat er meer geïnvesteerd gaat worden in innovaties en verduurzaming laat zien dat de strategische blik weer terug is. Er zullen ook scherpe keuzes gemaakt moeten worden omdat bedrijven op veel fronten tegelijk met hogere kosten worden geconfronteerd. In deze tijd met veel uitdagingen komt het aan op goed ondernemerschap.’

 

Opkomst AI

De opkomst van AI in de maatschappij houdt ook de bestuurders bezig. 85 procent van de ondervraagde topondernemers zegt enigszins sterke tot zeer sterke impact van AI te verwachten op de bedrijfsprocessen, met name bij de IT-afdeling, de klantenservice en de productie. De opkomst van AI zal echter niet op korte termijn zal gebeuren; slechts 6 procent denkt dat.

(foto Sdecoret/AdobeStock)

Meer nieuws