Ondernemerschap

IN VERTROUWEN

17-06-24

Sociale veiligheid en integer gedrag op de werkvloer – het zijn thema’s die steeds belangrijker worden. Myriam Sakko en Leon van Noort weten er als externe vertrouwenspersonen alles van. Met hun bedrijf In-Fide bieden ze een luisterend oor en geven ze organisaties onafhankelijk advies.

Grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik – het vindt niet alleen plaats bij The Voice of Holland of de publieke omroep. Uit recent onderzoek van vakbond CNV bleek dat 27 procent van alle werkenden in Nederland weleens te maken heeft met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk. In totaal gaat dat om 2,6 miljoen mensen. 16 procent van de ondervraagden gaf aan getreiterd te worden door hun leidinggevende. Iets meer dan de helft stelde dat er niet wordt opgetreden tegen pesten of grensoverschrijdend gedrag. 

Pestprotocol
Schokkende cijfers, vinden Myriam Sakko en Leon van Noort. Met hun bedrijf In-Fide – Latijn voor ‘in vertrouwen’ – adviseren, ondersteunen en faciliteren ze organisaties bij alle aspecten rondom sociale veiligheid en integer gedrag. Ze zijn extern vertrouwenspersoon en stellen samen met organisaties protocollen op. 

‘Minstens zo schokkend vind ik dat één op de zes werkenden geen beroep kan doen op een vertrouwenspersoon’, zeg Myriam. ‘Ook bleek uit het onderzoek dat er bij één op de drie werkenden geen pestprotocol bestaat. Zo’n protocol met afspraken tussen werknemers en werkgever is nodig om ongewenst gedrag te voorkomen. Je moet weten wat gewenste omgangsvormen zijn, zodat je ook weet wat ongewenst gedrag is en daartegen kunt optreden.’

Wet op komst
‘Wij vinden dat iedereen in een sociaal veilige omgeving moet kunnen werken’, vult Leon aan. ‘Mensen die gepest worden, kunnen daar ernstig onder lijden. Mentaal, maar soms ook fysiek. Gelukkig onderkennen steeds meer organisaties het belang van een integere bedrijfscultuur. Ze beseffen dat dit cruciaal is voor het functioneren van hun organisatie en het plezier waarmee mensen bij hen werken. Daarnaast ligt er een wetsvoorstel dat werkgevers met meer dan tien werknemers verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen. Voor bedrijven die onder de Autoriteit Financiële Markten vallen, is dit al wettelijk verplicht. Dat vinden wij een zeer goede zaak.’ 

Steeds meer extern
Steeds meer organisaties kiezen voor een externe vertrouwenspersoon, merken Myriam en Leon. ‘Intern is de functie soms lastig in te vullen’, verklaart Myriam. ‘Zo mogen directieleden en HR-medewerkers de functie niet vervullen. Het is vaak ook een drempel als de vertrouwenspersoon een collega is. Formeel moet het kunnen om iets bij diegene te melden. Informeel kan het wringen; alleen al doordat de melder zou kunnen vermoeden dat de interne vertrouwenspersoon er niet helemaal onbevooroordeeld in staat.’

Geen mediators
Voor de gecertificeerde externe vertrouwenspersonen van In-Fide is onafhankelijkheid juist hun bestaansrecht. ‘Vertrouwen is daarbij cruciaal’, stelt Leon. ‘Vertrouwen vanuit de directie dat wij het belang van de organisatie centraal stellen. En vertrouwen vanuit de mensen die een melding bij ons doen, dat wij daar vertrouwelijk mee omgaan. We zijn geen mediators of scheidsrechters die aan waarheidsvinding doen. We bieden een luisterend oor en geven onafhankelijk advies. Precies zoals je van een externe vertrouwenspersoon mag verwachten. Dat past ook bij wie wij zijn als persoon.’ 

Scheve verhoudingen rechtzetten
Zo heeft Myriam al 24 jaar een administratiekantoor, Add Control. ‘Ik verschaf ondernemers inzicht in hun cijfers, maar spar vooral over vertrouwelijke zaken. Klanten nemen me snel in vertrouwen. Luisteren, doorvragen, samenvatten en scenario’s op een rij zetten, zonder te sturen… ik doe het al mijn hele leven. Dat sluit perfect aan bij de rol van externe vertrouwenspersoon. Zeker wanneer ik dat combineer met mijn empathie en levenservaring.’

Focus op gemeenteraden 
Leon werkt vanuit zijn bedrijf Levano Consultancy als consultant, beleidsadviseur en programmamanager veel in het sociaal domein, onder meer op het gebied van jeugdhulp. ‘Ook daar speelt vertrouwen een belangrijke rol. Daarnaast weet ik door mijn ervaring als wethouder in meerdere gemeenten hoe het werkt in gemeenteraden. Ook voor gemeenteraadsleden is het ontzettend belangrijk dat ze zich gehoord voelen en hun verhaal kwijt kunnen. Daarom staan we vanuit In-Fide specifiek deze bestuursorganen bij.’ 

Hoger doel
Het mooie van het werk als vertrouwenspersoon? Leon denkt even na en zegt dan: ‘Ik kan slecht tegen onrecht. Als vertrouwenspersoon kun je daar indirect invloed op uitoefenen. Je doet iets voor de goede zaak en dat vind ik belangrijk.’ 

Myriam sluit zich aan bij dat hogere doel. ‘Een van mijn missies is zorgen voor een gelijkere rolverdeling tussen mannen en vrouwen in organisaties. Ik hoor en zie dat die verhoudingen nog steeds scheef zijn. Ik wil dat graag helpen verbeteren.’

Meer nieuws