Ondernemerschap

In2Waste Solutions ondertekent Internationaal MVO Convenant voor de Metaalsector

A&M Recycling Groep - Rotterdam

In2Waste Solutions, het kennis- en adviescentrum van de A&M Recycling Groep heeft afgelopen maand het Internationaal MVO Convenant voor de Metaalsector ondertekend.

In2Waste neemt hiermee haar verantwoordelijkheid voor een verantwoorde metaalketen. Tevens committeert In2Waste zich aan de verplichting om de (potentiële) negatieve impact voor mens en milieu te identificeren, te voorkomen en te verminderen.

Het Internationaal MVO Convenant is een belangrijk middel voor de metaalsector om gezamenlijk een impuls te geven aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Tevens helpt het om misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu in de metaalsector terug te dringen. Het convenant gaat in op zowel de binnenlandse als de buitenlandse aanpak. 

Verantwoordelijkheid nemen voor metaalketen, mens en milieu
Volgens CFO Rob van Vijfeijken van A&M Recycling sluit het convenant naadloos aan bij de ambities van In2Waste: “Wij streven naar een maximale bijdrage aan de circulaire economie. Dat doen we door de optimale recycling van reststoffen. In ons werk nemen we onze verantwoordelijkheid voor een duurzame keten. Met onze kennis en ervaring werken we mee aan de doelstellingen uit dit convenant.”

In2Waste levert bijdrage aan de circulaire economie
Kennis- en adviescentrum In2Waste adviseert over complexe recyclingprocessen en grondstoffenproblematiek. Ook coördineert In2Waste de uitvoering van projecten. In2Waste werkt volgens de principes van de circulaire economie. Dat betekent dat afval niet bestaat en reststoffen maximaal worden gerecycled. Daarbij heeft In2Waste oog voor de sociaal maatschappelijke kant van de zaak. In2Waste begeleidt haar opdrachtgevers van A tot Z en kiest voor oplossingen die aansluiten bij de wensen van de klant. Inzicht in grondstoffenstromen is vaak de eerste stap in het realiseren van duurzame en sociale ambities.

Over het IMVO Convenant voor de Metaalsector
Met de ondertekening is In2Waste onderdeel van een steeds groter wordend netwerk aan bedrijven, brancheorganisaties, overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Het convenant is belegd bij de Sociaal Economische Raad (SER). Meer informatie op www.imvoconvenanten.nl/metaalketens. Of lees de bekendmaking op: www.mvoconvenanten.nl/nieuws/

Dit artikel wordt u aangeboden door

A&M Recycling Groep

In het hart van de Randstad, middenin het dynamische Rotterdamse haven- en industriegebied vindt u A&M Recycling. Sinds december 2014 heeft A&M ook een vestiging in Barendrecht aan de Achterzeedijk 57 (hal 12). A&M is specialist in metaalrecycling en kan als recyclingbedrijf bogen op jarenlange ervaring. Onze kracht zit ‘m in onze dienstverlening en in onze manier van ondernemen: innovatief én verantwoord.

Meer nieuws