Ondernemerschap

Inprevo ontwikkelt BHV & EHBO-training voor pedagogisch medewerkers

Inprevo - Rotterdam

Inprevo heeft speciaal voor pedagogisch medewerkers een tweedaagse training BHV & EHBO voor de kinderopvang ontwikkeld. De training is scenariobased, dat wil zeggen dat cursisten door middel van realistische en praktijkgerichte scenario’s uit de kinderopvang leren te handelen. De deelnemers worden hierdoor in staat gesteld situaties in te schatten en adequaat te handelen volgens de juiste procedure.

BHV’ers en EHBO’ers zijn van groot belang voor organisaties. Zij dragen zorg voor preventie en treden op bij incidenten. In de kinderopvang zijn goed opgeleide EHBO’ers onmisbaar, ook de wetgeving is hierop verscherpt.

Volgens de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), die op 1 januari 2018 is ingegaan, zijn kinderopvanglocaties verplicht om tijdens openingsuren altijd één volwassene aanwezig te hebben die beschikt over een gecertificeerd Kinder-EHBO certificaat. 

Voor meer informatie klik hier

Dit artikel wordt u aangeboden door

Inprevo

Inprevo richt zich op de preventie van calamiteiten en helpt organisaties bij het creëren van brandveiligheid.

Meer nieuws