Ondernemerschap

Kies voor de beste software

Codeless - Dordrecht

Expert aan het woord: Roland Worms

Elke ondernemer staat eens in vijftien à twintig jaar voor de keuze van software-vernieuwing. Maar de meeste ondernemers denken er liever niet aan. Iedereen kent immers de eindeloze reeks verhalen over mislukte software-trajecten en de voortdurende verzuchting dat software die ‘gisteren’ nog state of the art was, ‘vandaag’ alweer verouderd is. De grote kunst is ervoor te zorgen dat de technologie de bedrijfsambities ondersteunt in plaats van remt. 

Vele bedrijven hebben hun bedrijfssoftware al jaren in gebruik. Om die werkbaar te houden, is er niet zelden een wildgroei aan koppelingen met andere software-applicaties en vele Excelsheets ontstaan. Váák is een deel hiervan in de loop der jaren, zowel technisch als functioneel, verouderd vanwege veranderende technologie, ambities, bedrijfsprocessen of security-eisen. Dan moet de software worden gemoderniseerd en ontstaan de uitdagingen…

De strategische kernvraag is vervolgens: worden de unieke bedrijfsprocessen aangepast aan de nieuwe software óf juist andersom? Bij het zoeken naar het antwoord op die vraag staat vast dat standaard software op zich de meest voordelige keuze is. Tegelijkertijd geldt: als de bedrijfsprocessen dusdanig moeten worden aangepast dat er negatieve gevolgen voor het bedrijfsresultaat ontstaan, wordt goedkoop al snel duurkoop.

In dat laatste geval ligt het aanpassen van de software aan de bedrijfsprocessen dus voor de hand, maar de grote valkuil daarbij is dat bedrijven dan vaak het liefst in één keer compleet schoon schip willen maken om klaar te zijn voor de toekomst: alles vernieuwen én innovaties doorvoeren. De gedachte daarachter is logisch, maar in de praktijk blijkt die vaak het begin van een eindeloos proces, met alle financiële gevolgen van dien.

Absolute voorwaarde om deze weg met succes af te leggen, is de software te kiezen die past bij het bedrijf en de ambities! Als het standaard kán, kies dan altijd voor standaard. Wat de keuze ook is, betrek altijd de business en de key-users bij het project en maak daarvoor een concreet inventarisatie- en implementatieplan. Welke keuze u ook maakt, houd te allen tijde zicht op het Total Cost of Ownership én de Return On Investment.

Roland Worms (Codeless)

Dit artikel wordt u aangeboden door

Meer nieuws