Ondernemerschap

KPMG: beursgenoteerd bedrijf heeft beperkt inzicht in klimaatrisico’s

KPMG - Rotterdam

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hebben onvoldoende beeld van de financiële risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. De bedrijven onderkennen dat klimaatverandering ingrijpende gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering maar hebben een beperkt beeld bij de werkelijke financiële risico’s. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de wijze waarop Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen omgaan met klimaatverandering.

De ondernemingen zijn bovendien in beperkte mate bekend met de Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), een orgaan dat in 2016 is opgericht door de Financial Stability Board (FSB) om meer inzicht te krijgen in de risico’s én de kansen van klimaatverandering voor bedrijven in de financiële sector én de niet-financiële sector. 

Van de onderzochte bedrijven geeft ruim negentig procent aan dat de risico’s van klimaatverandering van invloed zullen zijn op de winstgevendheid van de onderneming. ‘Maar niet meer dan tien procent heeft een goed beeld van de mate waarin hun financiële positie uiteindelijk geraakt wordt,’ zegt Wim Bartels van KPMG. Bartels maakt deel uit van de Task force on Climate-related Financial Disclosures.

Bartels: ‘Bovendien zijn er grote verschillen als het gaat om de tijdspanne waarin de bedrijven de werkelijke gevolgen verwachten. Iets meer dan een op de drie bedrijven geeft aan dat de gevolgen nu al merkbaar zijn. Ruim 30% verwacht dat de invloed de komende vijf jaar zichtbaar zal worden. De overige bedrijven zien vooralsnog geen invloed op de korte tot middellange termijn.’

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat klimaatverandering inmiddels bij 70% van bedrijven op de agenda staat van de Raad van Bestuur. Bartels: ‘Dat heeft er mede toe geleid dat de helft van de ondernemingen inmiddels een inschatting gemaakt heeft van de lange termijn financiële risico’s waaraan zij blootstaan. En ruim 60% heeft inmiddels de strategie aangepast aan de risico’s en kansen van klimaatverandering, echter zonder een gedegen inzicht te hebben in de omvang van de financiële risico’s. Een diepgaand begrip van de mogelijke financiële gevolgen van de risico’s is essentieel om het vraagstuk goed te kunnen doorgronden en risico’s en kansen zichtbaar te maken. Anders bestaat de mogelijkheid dat bedrijven zich beperken tot de bekende en traditionele risico’s, zoals de CO2 uitstoot. Andere klimaatgerelateerde risico’s, zoals toenemende extreme weersomstandigheden en veranderende supply chains, zullen onvoldoende goed worden ingeschat.’

Het feit dat ruim veertig procent van de bedrijven niet bekend is met de Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) betekent volgens Bartels dat er werk aan de winkel is voor bedrijven én investeerders. Bartels: ‘Anders dan de meeste eerdere initiatieven richt de TCFD zich niet op de gevolgen van activiteiten van ondernemingen op het klimaat, maar op de gevolgen van klimaatverandering voor bedrijven. In dat kader doet de TCFD een aantal aanbevelingen die beogen inzicht te verschaffen in de risico’s die bedrijven lopen en de manier waarop zij daarmee omgaan. Uit mijn eigen praktijk blijkt dat veel bedrijven dat inzicht niet hebben. Scenario-analyse, door de TCFD geïntroduceerd om te kunnen testen hoe wendbaar de onderneming is als het gaat om klimaatverandering, wordt op dit moment door niet meer dan een derde van de bedrijven toegepast.’

Dit artikel wordt u aangeboden door

KPMG

KPMG Nederland maakt deel uit van het internationale KPMG-netwerk, wereldwijd toonaangevend in audit, tax en advisory. KPMG Meijburg & Co is specialist in tax in Nederland. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.

Meer nieuws