Ondernemerschap

KPMG: ‘Chipfabrikant spint garen bij coronacrisis door veerkrachtige bedrijfsvoering’

KPMG - Rotterdam

De voortdurende aandacht van chipfabrikanten voor continuiteit en veerkracht heeft de bedrijfstak in het afgelopen jaar geen windeieren gelegd. Als één van weinige sectoren slaagde de industrie erin om in 2020 in dezelfde mate te groeien als in de periode voor de uitbraak van Covid-19. “Door de veerkrachtige bedrijfsvoering die de ondernemingen hanteren, waren zij in staat om zeer adequaat in te spelen op de explosieve groei van de vraag naar op chips gebaseerde producten”, constateert Stephen van den Biggelaar, Tech-partner bij KPMG.

Van den Biggelaar: 'Ondanks de wereldwijde pandemie en de economische neergang wist de halfgeleiderindustrie het afgelopen jaar een omzetgroei te realiseren van 6,5%. En hoewel de sector ook dit jaar meer groei verwacht als gevolg van Covid-19 en de groeiende adoptie van IoT-toepassingen, 5G en de toenemende vraag naar halfgeleiders in de automobielsector, zien de bedrijven wel een aantal belangrijke obstakels. Vooral het groeiende territorialisme, mogelijke verstoringen in de toeleveringsketen en gebrek aan gekwalificeerd personeel baren de bedrijven zorgen.'

5G zorgt voor nieuwe generatie halfgeleiders
Uit KPMG’s Global Semiconductor Industry Outlook blijkt dat de ondernemingen verwachten dat toepassingen op het gebied van draadloze communicatie, IoT en 5G dit jaar voor de belangrijkste omzetgroei gaan zorgen. Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna 160 bedrijven die zich bezighouden met de productie van halfgeleiders. Van den Biggelaar: 'Covid-19 stuwt het gebruik van 5G door zowel consumenten als bedrijven die nu meer dan ooit behoefte hebben hele snelle internetverbindingen. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de bedrijven de belangrijkste technologieën, zoals IoT en 5G, zijn gaan integreren in hun producten. De uitrol van het 5G-netwerk die ruim voor het uitbreken van Covid-19 van start ging, zorgt nu voor hele nieuwe IoT-toepassingen. Het gevolg is een groeiende behoefte aan nieuwe chips en software om ermee te kunnen werken. Ruim 70% van de bedrijven verwacht dat 5G-toepassingen de komende twee jaar een belangrijke impuls zullen geven aan groei van de omzet. En ondanks het feit dat het economisch allemaal wat minder gaat en thuiswerken gemeengoed lijkt te blijven, blijft de automobielsector een belangrijke markt voor de bedrijven en zullen ook nieuwe toepassingen in voertuigen zorgen voor omzetgroei.'

Strategische agenda tekent mentaliteit van de sector
Van den Biggelaar vindt de strategische agenda van de ondernemingen kenmerkend voor de mentaliteit van de branche. Van den Biggelaar: 'Het onderzoek laat zien in welke mate de bedrijven met hun toekomst bezig zijn. De aandacht gaat met name uit naar het realiseren van allerlei initiatieven om te kunnen groeien, zoals diversificatie en uitbreiding van de capaciteit voor onderzoek & ontwikkeling. Bijna 70% van de bedrijven ziet dit de komende drie jaar als de belangrijkste strategische prioriteit. Stond het afgelopen jaar vooral in het teken van veerkracht en overleven van het eerste jaar van de coronacrisis, nu zijn de bedrijven klaar om strategische stappen te zetten en hun concurrentiepositie op de lange termijn veilig te stellen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. Bij veel bedrijven speelt nu al een tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten. Met de groei van nieuwe technologische producten en toepassingen zal die behoefte alleen maar toenemen.'

Toenemend territorialisme baart zorgen
Een strategische prioriteit van veel bedrijven is ook het verbeteren van de bedrijfscontinuïteit. Van den Biggelaar: 'Concreet betekent dit de zorg voor meer flexibiliteit in de toeleveringsketen en minder afhankelijkheid van bijvoorbeeld geopolitieke verstoringen. In dit kader zien de onderzochte bedrijven het toenemende territorialisme als een belangrijk punt van zorg. Meer dan de helft van de ondernemingen ziet nieuwe grensoverschrijdende wet- en regelgeving, tarieven en handelsakkoorden tussen landen als een mogelijk obstakel voor toekomstig succes. Het protectionistische technologie- en handelsbeleid dat met name de Verenigde Staten en China voeren, zorgt volgens de bedrijven niet alleen voor extra kosten en complexiteit in de toeleveringsketen, maar ook voor veel onzekerheid. Wij zien dan ook dat steeds meer bedrijven hun afhankelijkheid van deze landen loslaten en op zoek gaan naar nieuwe partners in de keten in volstrekt andere regio’s.'

Dit artikel wordt u aangeboden door

KPMG

KPMG Nederland maakt deel uit van het internationale KPMG-netwerk, wereldwijd toonaangevend in audit, tax en advisory. KPMG Meijburg & Co is specialist in tax in Nederland. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.

Meer nieuws