Ondernemerschap

Hoogleraar: ‘Liever organische groei dan fusie of overname’

23-10-23

Organische groei is voor bedrijven kansrijker dan overnames. Dat stelt prof. dr. Louis Mulotte in zijn inaugurele rede. Die spreekt hij op 27 oktober uit als hoogleraar Organization & Strategy bij de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM).

Groei is een centraal thema in het bedrijfsleven, aldus Mulotte. De focus ligt vaak op (spraakmakende) overnames en grote ondernemingen die kleinere collega’s opslokken. In zijn inaugurele rede breekt de Tilburgse hoogleraar met dit traditionele beeld van expansie. Hij stelt dat fusies en acquisities niet de beste route zijn voor bedrijven die willen groeien. Hij pleit voor een alternatieve, expansiestrategie: organische groei van binnenuit.

Risico’s van overnames

Al meer dan vijftien jaar doet Louis Mulotte onderzoek naar de complexe afwegingen die bedrijven maken als het om hun groeistrategie gaat. Hij is vooral geïnteresseerd in de vraag waarom grote bedrijven zich richten op overnames en strategische allianties in plaats van interne groei. ‘Interne investeringen, zoals R&D en nieuwe productontwikkeling, zijn in principe de belangrijkste bron van groei. Overnames, aan de andere kant, brengen substantiële risico’s met zich mee. Dat bedrijven toch sterk de voorkeur geven aan acquisities, roept vragen op.’

Dominante CEO’s

Een interessant aspect van Mulottes werk is zijn onderzoek naar de manier waarop de groeistrategie van een bedrijf wordt beïnvloed door de persoonlijkheid van bestuurders. CEO’s met een dominant karakter kiezen vaker voor riskante, grootschalige en kostbare overnames, aldus Mulotte. Zijn onderzoek toont aan dat de karaktereigenschappen van beslissers aan de top in grote mate bepalend zijn voor de strategieën en prestaties van een bedrijf.
Mulotte raadt bedrijfsovernames niet per definitie af. Hoewel overnames onderdeel kunnen zijn van gezonde groei, waarschuwt hij voor de ‘overnamevalkuil’. Hij pleit voor een uitvoerige verkenning van alternatieve groeimogelijkheden alvorens fusies en acquisities te overwegen. ‘Overnames kunnen de waarde van interne groei niet kunnen vervangen, zeker op de langere termijn. Het is cruciaal dat te begrijpen’, zegt hij.

Philips

In zijn inaugurele rede laat Mulotte aan de hand van concrete voorbeelden zien dat de inzet van interne en externe expansiemethoden een lastige evenwichtsoefening is. Sommige bedrijven, zoals Philips, is het volgens hem gelukt om op meesterlijke wijze nieuwe markten te betreden en daarmee grote successen te boeken. Mulotte schrijf deze successen toe aan een sterke nadruk op interne investeringen, in combinatie met een slimme inzet van overnames en strategische allianties om nieuwe mogelijkheden aan te boren die binnen het bedrijf niet gecreëerd kunnen worden.

foto: Louis Mulotte. (foto Tilburg University)

Meer nieuws