Ondernemerschap

‘Maakbedrijven moeten keten versneld digitaliseren’

25-09-23

‘Voor maakbedrijven die aan elkaar leveren is het geautomatiseerd uitwisselen van gegevens van groot belang om op langere termijn concurrerend te blijven.’ Dat stelt Gert Jan Braam, sectorspecialist Industrie bij ING Sector Banking. ‘Wereldwijde verstoringen hebben het digitaliseren van industriële productieketens in een stroomversnelling gebracht. Druk vanuit eindproducenten en sector brede datastandaarden versnellen dit proces.’

Volgens ING is dat een van de missende stukjes van de industriële productiviteitspuzzel. Braam: ‘Hoe meer bedrijven zijn aangesloten bij een digitale productieketen, hoe groter de voordelen voor de keten als geheel. Bovendien bieden digitale productieketens aanknopingspunten voor meer ketenverantwoordelijkheid en circulariteit.’

Concurrentiepositie

De voordelen zijn bekend, maar de kansen worden nog onvoldoende gepakt. Dat geldt volgens Braam met name voor kleinere industriebedrijven. ‘Ketensamenwerking, schaalvergroting en investeren in ICT- kennis zijn van cruciaal belang voor een versnelling en behoud van de concurrentiepositie.’

Kansen op productiviteitswinst door digitalisering liggen voor het oprapen, aldus de sectorspecialist. ‘Door eerst een solide digitale basis te creëren en geleidelijk op te schalen kunnen bedrijven deze voordelen optimaal benutten. Bijvoorbeeld het digitaal uitwisselen van orders. Er hoeven geen gegevens meer handmatig ingetypt te worden, wat veel tijd kost en foutgevoelig is. Snelheid en nauwkeurigheid nemen enorm toe. De doorlooptijd in de hele keten zal hierdoor uiteindelijk korter worden.’

Smart industry

De grote winst van smart industry ligt in het nemen van beslissingen op basis van realtime data. ‘De Nederlandse en Europese maakindustrie is nog niet halverwege deze evolutie. Naar schatting bevindt het merendeel van de bedrijven zich grofweg aan het eind van fase twee van het digitale ontwikkelingsmodel: het digitaal verbinden van bedrijfssystemen.’

‘Hierin blijven investeren is van groot belang’, weet Braam. ‘De meerwaarde van digitale toepassingen neemt met elke stap verder toe. Op basis van digitale koppelingen weten wat er actueel gebeurt (zichtbaarheid) en waarom het gebeurt (transparantie) zijn de volgende veelbelovende stappen. Vervolgens kun je met data-analyses voorspellen wat gaat gebeuren.’

Als eenmaal sprake is van datagedreven, autonome reacties krijgen industriebedrijven meer inzicht en handelingssnelheid. ‘Met als resultaat lagere faalkosten, grotere flexibiliteit, hogere productiviteit, een kortere time-to-market en een sterkere internationale concurrentiepositie’, besluit Braam.

(foto iridescentstreet/AdobeStock)

Meer nieuws