Ondernemerschap

Mager zesje voor Nederlands ondernemingsklimaat

22-01-24

Volgens het kabinet heeft Nederland een solide ondernemingsklimaat. De hoge positie op diverse internationale ranglijsten bevestigt dat. Meer dan driekwart van de ondernemers geeft het Nederlandse ondernemingsklimaat een voldoende, maar erg hoog is het rapportcijfer niet: 6,4. De waardering is de laatste tijd bovendien afgenomen. Eerder gaven ondernemers nog een 6,7. 

Het cijfer komt uit de eerste editie van de Monitor Ondernemingsklimaat, die het kabinet op 19 januari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ‘Percepties over de digitale, kennis- en fysieke infrastructuur laten een positief beeld zien, evenals de kwaliteit van leven en de nabijheid van belanghebbenden’, somt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op. Maar: ‘Het belastingklimaat, uitvoerbaarheid van regelgeving, financiering (en specifiek durfkapitaal), voorspelbaarheid en stabiliteit van beleid en het sentiment over het bedrijfsleven komen naar voren als belangrijke aandachtspunten.’ 

Stabiel en voorspelbaar beleid

Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat is van essentieel belang voor een sterk verdienvermogen en brede welvaart van Nederland, erkent het kabinet. ‘Ondernemers maken dit immers mogelijk. Zo zorgen bedrijven voor meer dan twee derde van de banen in Nederland en dragen zij bij aan de financiering van onze publieke voorzieningen, zoals zorg en onderwijs.’

Het ondernemingsklimaat verdient dan ook blijvende aandacht, vinden minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst). Het kabinet zegt hiervoor aan goede randvoorwaarden te werken, zoals stabiel en voorspelbaar (fiscaal) beleid, minder regeldruk en de beschikbaarheid van voldoende ruimte voor bedrijven. Ook wil het de toegang tot financiering voor ondernemers verbeteren en werkgevers ondersteunen bij de aanpak van personeelstekorten in techniek en ICT. ‘Daarnaast nemen overheid en netbeheerders maatregelen om de capaciteitsproblemen op het energienet aan te pakken, onder meer door het stroomnet sneller uit te breiden en de huidige ruimte op het net beter te benutten.’

Negatief maatschappelijk sentiment

De bewindspersonen vinden dat een sterk ondernemingsklimaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de samenleving en het bedrijfsleven. Minister Adriaansens: ‘De manier waarop we over bedrijven praten heeft impact op ons ondernemingsklimaat. Zo speelt een negatief maatschappelijk sentiment over grote bedrijven mee in de bestuurskamer bij investeringsbeslissingen. Ons bedrijfsleven is van doorslaggevend belang om onze huidige welvaart te behouden en verder te versterken. Het is goed om ons dat te realiseren en het bedrijfsleven de waardering te geven die het verdient.’

Staatssecretaris Van Rij: ‘Nederland staat wereldwijd bekend als een innovatief land met bijbehorende economie. De fiscaliteit speelt daar een belangrijke rol in. Een stabiel en voorspelbaar fiscaal klimaat is van groot belang. Daar moeten we aan blijven werken.’ 

Op hun beurt zouden bedrijven duidelijker moeten maken wat ze bijdragen aan de samenleving, zo stelt het kabinet. Ook moeten zij de negatieve gevolgen van hun economische activiteiten beperken of vermijden. Vanzelfsprekend moeten zij zich verder houden aan alle wettelijke verplichtingen.

Ondernemers hebben behoefte aan een stabiel en voorspelbaar fiscaal beleid. (foto A/AdobeStock)

Meer nieuws