Ondernemerschap

MBK-Nederland vraagt minister Beljaarts om 3 V’s

09-07-24

Ondernemers hebben behoefte aan 3 V’s: vertrouwen, vereenvoudiging en voorspelbaarheid. Daarvoor pleitte voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland bij het nieuwe kabinet toen hij op 8 juli de Ondernemersagenda Vernieuwen, versnellen en verbinden aanbood aan minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken.

MKB-Nederland vraagt het nieuwe kabinet ondernemers weer de ruimte te bieden om te doen waar ze goed in zijn: ‘door onder meer een stevige aanpak van de regeldruk, betere financieringsmogelijkheden, een stabiel en stimulerend fiscaal stelsel en door ervoor te zorgen dat werken meer loont.’

Ondernemers hebben volgens de belangenbehartiger oplossingen in huis voor veel van de grote maatschappelijke opgaven, maar ze lopen tegen grenzen en beperkingen aan waardoor die onvoldoende benut worden.

Wispelturig beleid

Vonhof hamert er al langer op dat ondernemers vooral vertrouwen, vereenvoudiging en voorspelbaarheid nodig hebben. Als ze weten waar ze aan toe zijn, kunnen en durven ze te investeren.

‘Ze worden nu geremd door de eindeloze regeldrift, stapeling van beleid én wispelturig beleid dat steeds weer verandert, zeer beperkte financieringsmogelijkheden en ga zo maar door’, zegt de voorzitter op de website van MKB-Nederland. ‘Tegelijk staan de winsten van het mkb onder druk, terwijl we juist ondernemerschap nodig hebben bij alle grote transities en opgaven. Of het nu om bestaanszekerheid van mensen gaat of de klimaatdoelen, de overheid kan het niet alleen en ondernemers hebben oplossingen.’

Andere aanpak

Met de Ondernemersagenda die Vonhof aan EZ-minister Beljaarts overhandigde, steekt de ondernemersorganisatie de hand uit naar het nieuwe kabinet. ‘Het is tijd voor een andere aanpak. Het hoofdlijnenakkoord onderkent het belang van ondernemerschap. Op diverse terreinen staat de richting beschreven, maar ontbreekt nog de verdere uitwerking.’ Die reikt MKB-Nederland aan in de Ondernemersagenda.

De aanpak van regeldruk zou de hoogste prioriteit moeten krijgen, want ‘we zijn in dit land compleet doorgeslagen met regels en rapportageverplichtingen, waarmee we geen doel bereiken maar het ondernemers wel heel lastig maken’.

Het fiscale stelsel moet ondernemerschap beter stimuleren en belonen, want ‘het kan niet zo zijn dat een ondernemer met een bv die risico neemt, een hogere integrale belastingdruk heeft dan een werknemer in loondienst’, stelt Vonhof in een toelichting.

‘Bescherm bedrijventerreinen’

De ondernemersorganisatie vraagt in de agenda om ruimte en bescherming van bedrijventerreinen. Vonhof: ‘Bedrijventerreinen zijn de dragende muren van onze brede welvaart, daar verdienen we 40 procent van ons BBP en werkt 30 procent van onze medewerkers. Bestaande bedrijventerreinen staan onder druk door oprukkende woningbouw en plannen voor nieuwe zijn er onvoldoende.’

foto: Minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken. (foto Rijksoverheid/Martijn Beekman)

Meer nieuws