Ondernemerschap

Meer privacy in Handelsregister heeft een prijs

13-05-24

Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vergroot de rechtszekerheid in het economische verkeer. Iedereen kan er de gegevens van (toekomstige) zakenpartners controleren, zodat ze weten met wie ze zakendoen. Maar de opgenomen persoonsgegevens worden nu onvoldoende beschermd. Daarom komen de KVK en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met maatregelen. Dat heeft minister Adriaansens aan de Tweede Kamer gemeld. Een van de gevolgen is dat ondernemers moeten gaan betalen voor hun vermelding.

Het Handelsregister bevat informatie over alle bedrijven, rechtspersonen en organisaties die economisch actief zijn. Van contact- en adresgegevens tot essentiële informatie zoals tekenbevoegdheid en de status van eventuele faillissementen.

De afgelopen jaren kregen ingeschreven ondernemers steeds meer last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens, erkent Adriaansens. Gegevens die bij wet verplicht openbaar zijn, worden bijvoorbeeld gebruikt voor marketingdoeleinden, terwijl daar geen toestemming voor is gegeven. Ook worden adresgegevens van individuen op internet gepubliceerd (doxing). Vooral steeds meer zelfstandige ondernemers hebben online en fysiek last van dreigende situaties.

Misbruik

Om deze problemen tegen te gaan, willen het kabinet en de Kamer van Koophandel een aantal zaken verbeteren: 

–              betere bescherming van persoonsgegevens

–              een rem op ongewenste direct marketing

–              een nieuwe vorm van financiering van het Handelsregister

Alleen ondernemers die ingeschreven staan, kunnen straks – voor een jaarlijkse bijdrage – volop van de handelsregisterfuncties zoals uittreksels gebruik maken. Het verdienmodel van ongewenst datagebruik door derden zal hierdoor wegvallen, verwacht Adriaansens. ‘Zakendoen draait om vertrouwen. In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en organisaties ingeschreven die aan het economisch verkeer deelnemen. Daardoor weet je met wie je te maken hebt en heb je rechtszekerheid bij het zakendoen.’

‘Maar er wordt jammer genoeg ook misbruik gemaakt van het open karakter van het Handelsregister. Daarom wil ik deze aanpassingen doorvoeren, zodat de privacy en de veiligheid van ondernemers omhooggaat. Tegelijkertijd blijft het mogelijk bepaalde gegevens te controleren om de rechtszekerheid in het economisch verkeer te behouden en fraude tegen te gaan.’

Betalen

De wijziging van de financiering van het Handelsregister betekent dat ingeschreven ondernemers een vaste bijdrage per jaar moeten gaan betalen. Deze regelgeving wordt nu ter consultatie openbaar gemaakt zodat iedereen daarop zijn zienswijze kan geven.

Het verbod op het gebruik van handelsregistergegevens voor direct marketingdoeleinden komt in een tweede wetsvoorstel. Dat staat gepland voor 2025. Deze aanpassing moet helpen tegen de hinderlijke praktijk van ongevraagde acquisitietelefoontjes bij veel ondernemers.

Naast deze maatregelen scherpt de KVK de controle van de gegevens aan. Bijvoorbeeld op onaannemelijke bedrijfslocaties, zoals een bedrijf dat gevestigd zou zijn op een gevangenisterrein. De planning is dat voor het eind van 2025 zoveel mogelijk maatregelen doorgevoerd zijn.

(foto KVK)

Meer nieuws