Ondernemerschap

Meer ruimte voor turboliquidatie

15-11-23

Er komen betere mogelijkheden om een bedrijf via een turboliquidatie op te heffen. Op 15 november is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidaties in werking getreden. Demissionair minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming neemt daarmee maatregelen voor meer transparantie, meer rechtsbescherming voor schuldeisers en om misbruik tegen te gaan.

Turboliquidaties hebben als voordeel dat ondernemers snel en eenvoudig kunnen stoppen met hun bedrijf als dat niets meer van waarde bevat. Ze kennen echter ook een risico op misbruik, vooral als er schulden achterblijven. Met de nieuwe wet wil minister Weerwind de turboliquidatie geschikter maken voor ondernemers om te kunnen stoppen zonder te veel schade – voor henzelf en voor schuldeisers. 

Alternatief voor faillissement

Turboliquidaties maken het ondernemers mogelijk om op tijd te stoppen met hun bedrijf als het bedrijf niets meer van waarde bevat. Bijvoorbeeld om de laatste voorraden te verkopen en met deze opbrengst zoveel mogelijk schulden te betalen. Op deze manier kan een ondernemer voorkomen dat schulden verder oplopen als deze bijvoorbeeld door het wegvallen van inkomsten niet meer betaald kunnen worden. 

Anders rest vaak een faillissement. Dat is ingrijpender en schuldeisers krijgen vaak veel minder van hun geld terug. De nieuwe maatregelen moeten eventueel misbruik van turboliquidaties tegengaan, transparantie vergroten en schuldeisers meer rechtsbescherming bieden. Ondernemers moeten schuldeisers voortaan bijvoorbeeld actief informeren over het stoppen van het bedrijf.

Financiële verantwoording

Daarnaast moeten ondernemers bij een turboliquidatie verplicht financiële verantwoording indienen bij de Kamer van Koophandel. Op deze manier wordt duidelijk waar de laatste opbrengsten aan zijn besteed en waarom niet meer schulden konden worden betaald. 

Meer transparantie maakt het ook mogelijk voor schuldeisers om tegen de turboliquidatie in actie te komen. Zo kunnen ze inzage in de administratie eisen, bestuurders aansprakelijk stellen en de turboliquidatie door de rechter ongedaan laten maken. Misbruik maken van een turboliquidatie is strafbaar op grond van de Wet economische delicten en kan leiden tot een bestuursverbod van maximaal vijf jaar.

Om de maatregelen voor meer transparantie en rechtsbescherming snel in te kunnen voeren, is gekozen voor een tijdelijke wet. Daarmee gelden de maatregelen twee jaar. Na deze periode kunnen ze maatregelen worden verlengd.  

foto: Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. (foto Rijksoverheid/Martijn Beekman)

Meer nieuws