Ondernemerschap

Meerderheid ondernemers kleinbedrijf zit onder minimumloon

10-11-23

Ondernemers doen alles voor de continuïteit van hun bedrijf. Dat gaat vaak ten koste van hun eigen inkomen: een ruime meerderheid (58 procent) van de ondernemers in Nederland verdient minder dan het minimumloon. Het ondernemersvertrouwen is de laatste tijd fors gedaald. Dat blijkt uit de elfde Kleinbedrijf Index (KB Index).

De KB Index wordt opgesteld door Qredits, ONL en de Hogeschool Utrecht, in samenwerking met Cultuur+Ondernemen. Er zijn meer dan 1.000 ondernemers in het kleinbedrijf voor bevraagd.

Het aantal ondernemers dat meer dan het minimum loont verdient, is fors gedaald: naar 42 procent. Een ruime meerderheid verdient dus onder het minimumloon, constateren de betrokken organisaties. 30 procent moet het zelfs met minder dan het sociaal minimum doen.

Zorgelijk

Qredits, een stichting zonder winstoogmerk die startende en groeiende ondernemers helpt met krediet, coaching, training en les- en onderwijsprogramma’s, noemt dat een zorgelijke ontwikkeling. ‘Wel zien we dat nettomarges en solvabiliteit verbeteren. Dit impliceert dat ondernemers er alles aan doen om de continuïteit van hun bedrijf te waarborgen. En dus minder loon uit de zaak halen om het bedrijf zo gezond mogelijk te houden.’ 

Ondernemers weten – vaak ten koste van zichzelf – hun nettomarges te stabiliseren, zelfs in een tijd van stijgende (arbeids)kosten en een krimpende economie. Het betalingsgedrag verbetert in alle sectoren, net als hun continuïteit en de solvabiliteit. Ook de stressscores bij ondernemers nemen af. Wel zakt het ondernemersvertrouwen sterk terug: van +30 naar +10. Ook de (verwachte) investeringen en het ondernemersloon dalen flink. 

Stress

Vooral de culturele sector heeft te kampen met zeer lage omzetten en ondernemersinkomens. De groeiverwachting in die sector stijgt wél. Met de zakelijke dienstverlening gaat het bovengemiddeld goed, zien de onderzoekers. Maar ook ondernemers in de detailhandel en de horeca lijken de weg naar boven te hervinden. De stressscores in deze drie sectoren zijn wel flink hoger dan in andere sectoren.

Risicobereidheid

Er is ook gekeken naar de ondernemendheid van een bedrijf (entrepreneurial orientation). De aspecten innovatie en proactiviteit blijken geen enkel effect te hebben op het onmiddellijke bedrijfsresultaat (nettomarge en continuïteit). Een hogere risicobereidheid en autonomie hebben wél een positief effect op de nettomarges, al is dat gering. Ook een hogere risicobereidheid heeft een klein positief effect op de continuïteit. 

Dat ondernemendheid geen of nauwelijks effect heeft op het bedrijfsresultaat kan volgens Qredits aan drie dingen liggen. De stichting noemt institutionele factoren, economische krimp en uitgestelde effecten: meer ondernemendheid werkt pas op langere termijn door op de bedrijfsresultaten.

Aanbevelingen

Qredits doet een paar aanbevelingen. De eerste is om de ondersteuningsprogramma’s voor ondernemers te versterken met zo min mogelijk drempels. Dit draagt bij aan de toekomst en levensvatbaarheid van ondernemers. 

Ten tweede zou Nederland er verstandig aan doen om de effectieve fiscale faciliteiten over te nemen van Vlaanderen, zoals bij de cofinanciering, winwinlening en het vriendenaandeel. Dit kan de levensvatbaarheid van bedrijven in het mkb vergroten. ‘Tot slot moeten er laagdrempelige programma’s komen om de investeringen en verduurzaming van het mkb aan te jagen en ondernemendheid te stimuleren.’

(foto Photobyphotoboy/AdobeStock)

Meer nieuws