Ondernemerschap

Monique Lacasa (Yur Advocaten): ‘Als mediator ben ik de brug tussen conflict en oplossing’ 

Yur Advocaten - Rotterdam

Monique Lacasa is arbeidsrechtadvocaat én mediator bij Yur Advocaten. ‘Het gaat bij mediaton niet om wie er gelijk heeft of wie er wint. De deelnemers leren weer met elkaar te communiceren en de relatie kan hersteld worden. Hierdoor ontstaat er een win-win situatie, die je vaak op een andere manier niet kunt bereiken.’
 
Wat doe je precies als mediator? 
‘Als mediator begeleid ik organisaties en mensen in conflictsituaties. Ik help hen om samen tot een oplossing te komen. Indien er bijvoorbeeld onrust heerst op de werkvloer, doordat twee collega’s het niet met elkaar eens zijn en de samenwerking daardoor stroef verloopt, dan heeft dit invloed op de sfeer op de werkvloer. Vaak met het gevolg dat een van de collega’s er letterlijk ziek van wordt. In zo’n situatie is het mooi om als mediator, vanuit een onpartijdige en objectieve positie, te kunnen voorkomen dat een conflict (verder) escaleert. Als mediator kun je de deelnemers kalm en met vertrouwen naar een oplossing begeleiden.’ 
 
Wat is het verschil tussen een mediator en een advocaat? 
‘De belangrijkste eigenschappen en vaardigheden van een mediator zijn empathie, een open houding en neutraal kunnen blijven. In tegenstelling tot een advocaat ben je dus onpartijdig en je stuurt niet naar een oplossing. Als mediator vind je namelijk niets van de inhoud, je geeft geen advies maar je begeleidt de deelnemers naar een door hen zelf bedachte en gedragen oplossing. Dit doet de mediator door zoveel mogelijk vragen te stellen om te achterhalen wat er écht aan de hand is. Welke emoties spelen een rol en zijn er wellicht cultuurverschillen of verschillen in normen en waarden waardoor de deelnemers elkaar niet goed begrijpen? De mediator helpt de deelnemers om elkaars probleem te begrijpen.’ 
 
Wat is jouw motivatie voor deze specialisatie? 
‘In mijn werk als arbeidsrechtadvocaat kom ik veel conflictsituaties tegen en mijn ervaring is dat er in een gerechtelijke procedure vaak niet één maar twee verliezers zijn. Een gerechtelijke procedure brengt veel negativiteit met zich mee. Iedere partij probeert zijn gelijk te halen en zichzelf zo goed mogelijk neer te zetten, vaak ten koste van de ander. Ik merk dat ik vaak de behoefte heb om partijen juist nader tot elkaar te brengen. Ik kan als advocaat echter alleen aansturen op een minnelijke regeling als dit in het belang van de klant is. Mediation leent zich perfect voor dit soort situaties. Emoties mogen er zijn en de deelnemers krijgen de tijd om elkaar weer te begrijpen. Het gaat niet om wie er gelijk heeft of wie er wint. De deelnemers leren weer met elkaar te communiceren en de relatie kan hersteld worden. Hierdoor ontstaat er een win-win situatie, die je vaak op een andere manier niet kunt bereiken.’ 
 
Heb je voorbeelden van mediaton uit jouw praktijk? 
‘Vanwege de vertrouwelijkheid kan ik geen concrete voorbeelden geven. Wel zie je vaak conflicten ontstaan door verschillen in generaties, in man-vrouw verhouding of bijvoorbeeld door machtsongelijkheid. In een mediation wordt besproken waar het conflict vandaan komt en kun je de kern aanpakken, waardoor je elkaar beter gaat begrijpen en het conflict in de toekomst echt verdwijnt. In een mediation staat vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en partijautonomie centraal. De deelnemers bepalen zelf wat de inhoud van het proces is, en wat de oplossingen kunnen zijn. Hierdoor komen ze gezamenlijk tot een oplossing, zonder dat een derde daar iets van hoeft te vinden.’ 

Dit artikel wordt u aangeboden door

Yur Advocaten

SNEL. SCHERP. SAMEN. STERK.

Meer nieuws