Ondernemerschap

Moore DRV: ‘Wij zijn er voor bedrijven met innoveringsplannen’

Moore DRV - Rotterdam

Ben of ken je een bedrijf dat benieuwd is of innovatie loont? Moore DRV helpt met regelingen, voorwaarden en voordelen. Zo kun je zien of je in aanmerking komt voor financieringsmogelijkheden en subsidies.

Als ondernemer ben je bezig met de toegevoegde waarde van je bedrijf. Dan kijk je bijvoorbeeld naar het verbeteren en vernieuwen van producten, diensten en processen. Daarnaast moet je de marktbehoefte in de gaten houden. Ook voor de overheid is innovatie belangrijk voor de toekomst. Daarom zijn er zogenaamde stimuleringsregelingen; daarmee willen ze de drempel om te innoveren verlagen.

De stimuleringsregeling van de overheid bestaat uit financieringsmogelijkheden en subsidies. Daar zijn verschillende regelingen en voorwaarden voor. Moore DRV helpt bedrijven om te zien of innovatie ook voor jouw bedrijf loont. Zo zijn er bijvoorbeeld technologische en niet-technologische innovaties. Bepaalde projecten komen in aanmerking, maar ook startende ondernemingen.

Het 100-jarige Moore DRV realiseerde in 2021 een groei in adviesdiensten en een bescheiden omzetgroei. Maar de investeringen in mensen, kwaliteit en automatisering hebben Moore DRV weer beter en relevanter gemaakt en de groei van medewerkertevredenheid bevestigt dat. Dit en meer is te lezen in hun jaarverslag van 2021, dat onlangs naar buiten kwam.

De vooruitzichten voor 2022 zijn vooralsnog goed. De investeringen in strategische personeelsontwikkeling, gespecialiseerde dienstverlening en automatisering gaan onverminderd door, evenals de werving van nieuwe medewerkers.

Foto: Michael Bick, bestuursvoorzitter

Dit artikel wordt u aangeboden door

Moore DRV

Wij zijn ‘Moore DRV. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland’. Daarmee doen we de belofte aan cliënten en medewerkers dat wij willen uitblinken in cliënttevredenheid en kwaliteit voor ondernemers in het mkb. Want daar ligt onze passie: bij bedrijven die de ruggengraat van onze economie vormen en die zorgen voor het overgrote deel van onze werkgelegenheid. Familiebedrijven die zuinig zijn op hun bedrijf, op hun klanten en op hun mensen. Die telkens weer nieuwe uitdagingen aangaan en wendbaar zijn. Wij noemen dat: Werken in de echte economie.

Meer nieuws