Ondernemerschap

MVO Nederland: verkiezingsprogramma’s vaag over duurzame economie

26-10-23

Veel politieke partijen zijn in hun verkiezingsprogramma’s niet concreet genoeg over welke doelen en maatregelen ze willen nemen voor een duurzame economie. Dat stelt MVO Nederland na een uitgebreide analyse. ‘We zien dat veel partijen duurzaamheid wel benoemen, maar het ontbreekt aan langetermijndoelen, maatregelen en wetten. Terwijl die zo belangrijk zijn voor duurzame ondernemers’, zegt interim-directeur Wouter Scheepens.  

MVO Nederland legde zestien programma’s langs de duurzame meetlat. De aandacht van partijen voor duurzaam ondernemen loopt flink uiteen, constateert het bedrijvennetwerk van duurzame ondernemers. De organisatie ziet dat ongeveer een derde van de partijen ambitieuze doelen stelt en dit uitwerkt met concrete maatregelen. Nog eens een derde benoemt het belang van bijvoorbeeld herstel van biodiversiteit of minder grondstoffengebruik, maar hangt daar geen concrete maatregelen aan. De rest van de partijen biedt überhaupt geen aandacht aan het thema, stelt MVO Nederland, of slechts in zeer beperkte mate. 

Nachtmerrie voor duurzame ondernemers

‘Duurzame ondernemers hebben juist nu behoefte aan toekomstperspectief’, zegt Scheepens. ‘Perspectief dat vooral voortkomt uit heldere eisen van de overheid. Wat kan een ondernemer verwachten aan financiële ondersteuning? Welke wet- en regelgeving komt eraan?’ 

‘Er zijn partijen die wél duidelijk worden. Maar als we de peilingen mogen geloven zit een meerderheid voor die partijen er nog niet in. En dus dreigt de grootste nachtmerrie voor duurzame ondernemers waarheid te worden, waarschuwt MVO Nederland: een coalitieakkoord vol mooie woorden maar zonder langetermijnperspectief, kaders en doelen. Zo wordt duurzaam ondernemen nooit de standaard.’

Nieuwe Economie Index

De analyse van MVO Nederland geeft inzicht in hoe de politieke partijen scoren op zeven thema’s van de nieuwe economie. Het gaat om nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie. Deze thema’s gebruikt MVO Nederland ook voor de Nieuwe Economie Index (NEx), het jaarlijks onderzoek naar de duurzaamheid van de economie.

Er is in de verkiezingsprogramma’s specifiek gekeken naar drie vragen: richten de duurzame ambities van een partij zich op ondernemers, noemt de partij concrete maatregelen en schuift die maatregelen niet af op de Europese politiek? 

Foto: Minder grondstoffenverbruik en recyling is noodzakelijk, volgens MVO Nederland. (foto Nedroly/AdobeStock)

Meer nieuws