Ondernemerschap

‘Narcisme en hebzucht van CEO zijn nadelig voor bedrijf’

27-02-24

Karaktereigenschappen van CEO’s zijn van grote invloed op de veerkracht van de organisatie die ze leiden. Bijvoorbeeld narcisme en hebzucht. Ook de relaties met de rest van het topmanagement en de raad van commissarissen leiden daaronder. Dat betoogt hoogleraar Tine Buyl in haar oratie, die ze op 1 maart 2024 uitspreekt. Daarmee aanvaardt ze de leerstoel Strategy, Strategic Leadership, and Organizational Resilience aan Tilburg University. 

‘CEO’s worden meer dan ooit geconfronteerd met de druk van beleidsmakers, investeerders of werknemers om een bepaalde strategische koers te varen. De manier waarop een strategische leider omgaat met deze druk, heeft enorme invloed op het functioneren en de veerkracht van een organisatie’, stelt prof. dr. Tine Buyl in haar oratie. 

Financiële crisis

Ze doet onderzoek naar de invloed van het gedrag en de karaktereigenschappen van CEO’s. Ook bestudeert ze de samenstelling en dynamiek van topmanagementteams en de effecten hiervan op de processen en resultaten van organisaties.

Buyl onderzocht onder meer de impact van eigenschappen zoals narcisme en hebzucht van CEO’s op de veerkracht van organisaties. Haar onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat hebzuchtige CEO’s de belangen van aandeelhouders niet (goed) behartigen en minder investeren in MVO. Ze ontdekte ook dat bedrijven die vóór de wereldwijde financiële crisis in 2008 werden geleid door hebzuchtige CEO’s, ernstiger gevolgen van die crisis ondervonden. 

Nieuwe leerstoel

‘CEO’s dragen niet alleen een belangrijke verantwoordelijkheid voor hun eigen organisatie, maar óók voor de samenleving, gezien de potentiële maatschappelijke gevolgen van strategische keuzes, zoals bijvoorbeeld het bagatelliseren van duurzaamheidskwesties’, vindt Buyl. In het kader van haar nieuwe leerstoel wil ze daarom de studie naar de invloed van karaktereigenschappen van CEO’s verdiepen, zoals het effect van het belang dat CEO’s hechten aan het verleden, heden en de toekomst bij het overwegen van (strategische) beslissingen, maar ook het effect van digitale vaardigheden van CEO’s.

Hoewel ze zich voornamelijk richt op de impact van de CEO als de belangrijkste beslisser en strategisch leider, zal Buyl ook kijken naar de onderlinge relaties tussen CEO’s en andere strategische beslissers, zoals executives in het topmanagementteam, de raad van commissarissen en andere stakeholders. ‘Ik wil het inzicht vergroten in de complexe relaties tussen strategisch leiderschap en veerkracht van organisaties.’

Oratie

Met de oratie Organizational Resilience: The Role of Strategic Leadership in a Relational Perspective. aanvaardt Tine Buyl de functie van hoogleraar Strategy, Strategic Leadership, and Organizational Resilience van het Department Organization Studies aan Tilburg University’s School of Social and Behavioral Sciences. De rede kan op 1 maart vanaf 16.15 uur worden gevolgd via een livestream.

(foto Syda Productions/AdobeStock)

Meer nieuws