Ondernemerschap

Nieuwe alliantie in vastgoedsector gaat voor ‘sociale duurzaamheid’

15-06-23

Tijdens PROVADA is de Alliantie Sociale Duurzaamheid opgericht. Het initiatief komt van Stichting Dutch Green Building Council. De eerste deelnemers zijn woensdag 14 juni op de vastgoedbeurs in RAI Amsterdam bekend gemaakt op. De investeerders en ontwikkelaars willen een actieve en positieve bijdrage leveren aan sociale duurzaamheid in de gebouwde omgeving. 

Stichting Dutch Green Building Council is de Nederlandse netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed. DGBC ontwikkelt en beheert BREEAM-NL, het keurmerk voor het beoordelen van de duurzaamheid van gebouwen en ander vasgoed. DGBC zet zich als landelijke maatschappelijke organisatie in om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomst- en klimaatbestendig te maken. Er zijn 380 bedrijven en organisaties uit de bouw- en vastgoedsector bij aangesloten.

Betaalbare woningen

Volgens DGBC nemen de sociaal-maatschappelijke problemen in rap tempo toe. De stichting noemt een groeiend tekort aan betaalbare woningen, meer kansenongelijkheid en toenemende armoede, segregatie, eenzaamheid en mentale problemen. Met de Alliantie Sociale Duurzaamheid willen de oprichters en de eerste leden een rol van betekenis spelen in de aanpak van deze sociaal-maatschappelijke problematiek.

Op PROVADA bevestigden Achmea Real Estate, Altera Vastgoed, Amvest, AM Gebiedsontwikkeling, a.s.r. real estate, Ballast Nedam Development, Bouwinvest Real Estate Investors, CBRE Investment Management, EDGE Technologies, MRP Development, Vesteda en VORM hun deelname aan de alliantie. Na de zomer vindt de startbijeenkomst plaats. 

Groene opgave

‘DGBC stimuleert de bouw- en vastgoedmarkt om duurzaamheid als integrale opgave aan te vliegen’, zei directeur Annemarie van Doorn bij de lancering. ‘De “harde groene” uitdagingen zijn duidelijk benoemd, maar rond alle sociaal-maatschappelijk opgaven wordt vaak nog gezocht naar handelingsperspectief. Denk aan energiearmoede, hittestress, gezondheid; sociale onderwerpen die direct gerelateerd zijn aan de ‘groene’ opgave. Samenwerken met andere organisaties en (lokale) overheden is hierin van groot belang om echt een verandering te realiseren.’

Niet alleen geld verdienen

Van Doorn: ‘De samenleving kijkt ondertussen ook mee, anno 2023 kom je niet meer weg met een focus op alleen financiële opbrengsten. Juist het creëren van meerwaarde op alle terreinen is de uitdaging voor beleggers en ontwikkelaars. Beleggers willen die maatschappelijke betrokkenheid in hun ESG-rapportages ook kunnen laten zien.’ ‘Maar nog mooier dan rapportages is dat de partijen die samen met ons het initiatief nemen tot deze alliantie, hier zelf ook al mee bezig zijn. Ik zie een gedeelde intrinsieke motivatie om het juiste te doen; niet alleen geld verdienen, maar ook bijdragen aan een sociale, inclusieve en gezonde leefomgeving voor iedereen.”

foto: De Alliantie Sociale Duurzaamheid werd gelanceerd op vastgoedbeurs PROVADA. (foto DBGC/Roos van Trommelen)

Meer nieuws