Ondernemerschap

Oprichten BV kan voortaan via videoverbinding

02-01-24

Sinds 1 januari is het mogelijk om online een nieuwe BV op te richten. Op die datum is de wet Digitaal Oprichten BV (DOBV) ingevoerd. Het digitaal oprichten van een BV gebeurt met een audio-/videoverbinding en een digitale notariële akte. De ondernemer hoeft zodoende niet meer naar de notaris toe. 

De formaliteiten kunnen voortaan met een digitale videoverbinding worden afgehandeld. Om de oprichter(s) te identificeren gebruikt de notaris een digitaal identificatiemiddel. De ondernemer(s) moet(en) ondertekenen met een digitale handtekening.

Indien de notaris identiteitsfraude vermoedt of twijfels heeft over de handelingsbekwaamheid van een cliënt, kan hij weigeren de oprichting van de BV online te doen. De ondernemer moet dan alsnog in levenden lijve voor de notaris verschijnen.

 

Europese richtlijn

Met het verlenen van een volmacht was er al enige ruimte om op afstand een notariële akte te laten passeren. Maar een compleet digitale oprichting was nog niet mogelijk – afgezien van de Tijdelijke wet COVID-19, maar dat was een tijdelijke crisismaatregel en geen blijvende voorziening.

Dat veranderde op 1 januari 2024 met de wijziging van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt. Daarmee vult Nederland de Europese richtlijn van 1 augustus 2021 in die bepaalt dat het mogelijk moet zijn volledig online een BV op te richten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakte gebruik van de uitstelmogelijkheid die de Europese richtlijn bood. In april 2022 diende minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming het wetsvoorstel voor digitale oprichting van een BV in bij de Tweede Kamer. Dat werd in 2023 door de Tweede en de Eerste Kamer aangenomen. 

 

Notaris

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is blij met de digitale notariële akte. ‘Hiermee en met inzet van videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening kan het notariaat goed voldoen aan volledige online oprichting van bv’s, met de maatschappelijk relevante notariële waarborgen van rechtszekerheid en rechtsbescherming en voorkoming van fraude en misbruik.’

Volgens de wet moet de notaris zijn aangesloten op een speciaal – en door de KNB beheerd – systeem voor gegevensverwerking. Via dit centraal passeerplatform verschijnt de cliënt online voor de notaris via een digitale audio-/videoverbinding. Via dit systeem gebeurt ook de digitale identificatie plaats en wordt digitaal ondertekend. Nadat een digitale akte is gepasseerd, moet die bij de KNB digitaal worden bewaard als onderdeel van het protocol van de notaris.

(foto Dilok/AdobeStock)

Meer nieuws