Ondernemerschap

Paper BASE Advocaten: commerciële contracten en corona

BASE Advocaten - Rotterdam

BASE Advocaten heeft een paper ‘Commerciële contracten en corona’ gemaakt. De paper gaat in op het sluiten, aanpassen en beëindigen van contracten in deze coronatijd.

Via de website van BASE Advocaten is de paper te  downloaden De paper telt 15 pagina's en er is een Nederlandse en Engelse versie beschikbaar.

Dit artikel wordt u aangeboden door

BASE Advocaten

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Meer nieuws