Ondernemerschap

Personeelstekort zit mkb’er nog steeds dwars

15-12-23

Hoe groter de onderneming, hoe harder die op zoek is naar nieuwe medewerkers. Dat komt naar voren uit Ondernemen in 2023. De KVK ondervroeg voor dit onderzoek 1.400 ondernemers, waarvan 685 mkb’ers met personeel. Ze kampen vrijwel allemaal met personeelsproblemen: ‘Geen enkele kans op vinden van personeel’, ‘Tekort aan medewerkers remt de omzet’ en ‘Opvolging voor personeel dat met pensioen gaat, is niet te vinden’.

Van alle ondernemers die op zoek zijn naar medewerkers, vindt 92 procent dat (heel) moeilijk. De situatie is vooral nijpend bij ondernemers met tien of meer medewerkers. 54 procent van hen is op dit moment op zoek naar nieuwe mensen, nog eens 23 procent verwacht het komend half jaar op zoek te moeten. Bij bedrijven met twee tot negen medewerkers is 15 procent nu op zoek en denkt nog eens 12 procent in de komende maanden te moeten werven.

 

Problemen

KVK-ondernemersadviseur Gé Gijsen ziet dat de krapte breed pijn doet. Het gaat volgens hem vooral om mensen die met hun handen werken. ‘Die kunnen als zzp’er goud geld vragen nu. Monteurs, loodgieters, mensen in de koelinstallatietechniek, cv-installateurs, die beroepen. Maar ook in de gezondheidszorg natuurlijk, de handen aan het bed, en verder alles wat met automatisering en ICT te maken heeft. Maar ook mensen die het werk kunnen verzetten in bijvoorbeeld de distributiecentra en horeca, ook daaraan is een groot tekort.’
Ruim de helft (55 procent) van alle mkb’ers met tien of meer medewerkers noemt personeelstekort als een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling die van invloed is op de bedrijfsvoering. Vervolgens geeft de helft van hen aan dat dit (zeer) grote problemen gaat opleveren.

 

Loonkosten

Een andere belangrijke ontwikkeling voor ondernemers zijn de hogere loonkosten. Voor bijna drie op de tien mkb’ers met tien of meer medewerkers zijn die kosten problematisch. Bij kleinere mkb’ers is dat één op de tien.
De personeelskrapte en stijgende loonkosten zijn onderdeel van een groter plaatje, blijkt uit het onderzoek. Ondernemers geven bondige samenvattingen van de cocktail van tegenslagen waarmee zij op dit moment geconfronteerd worden: “Stijgende energieprijzen, stijgende grondstofprijzen en hogere loonkosten” en “De kosten rijzen de pan uit. De inkomsten dalen onder andere door achterblijvende tarieven en personeelstekort.”

 

Toch positief

Ondanks nijpende personeelskrapte zijn ondernemers over het algemeen positief over hoe hun bedrijf ervoor staat, met 7,5 als gemiddeld rapportcijfer. Vorig jaar was dat nog 7,2. Vooral de sectoren zakelijke dienstverlening en detailhandel zijn positiever, constateert KVK.

Foto: vooral mensen die met hun handen werken, zijn nauwelijks te vinden. ‘Die kunnen als zzp’er goud geld vragen nu.’ (foto Lightfield Studios/AdobeStock)

Meer nieuws