Ondernemerschap

Regeldruk verstikt ondernemers – organisaties vragen om aanpak

24-08-23

Keiharde, afrekenbare reductiedoelstellingen zijn noodzakelijk om de aanzwellende regeldruk in te dammen. Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en diverse brancheorganisaties in reactie op de ‘voortgangsrapportage regeldruk’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Daarin staat dat bijna een derde van de regels nauwelijks uitvoerbaar is voor ondernemers en dat ze in toenemende mate extern advies nodig hebben überhaupt aan regelgeving te kunnen voldoen. Dat drijft de toch al gigantische kosten van regeldruk op tot onaanvaardbare proporties, aldus de ondernemersorganisaties.

Arboregels

Er komen alleen maar regels bij, ook vanuit Brussel, stellen de organisaties. Er gaat zelden iets af. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk maakte in mei bekend dat de kosten door de regeldruk in 2022 met ruim 400 miljoen euro zijn gestegen. Onder het vorige kabinet (Rutte III) ging het in totaal om een toename van tenminste 5 miljard euro.

De regeldruk en de stapeling van verplichtingen zijn het grootst in het sociale domein. Het gaat onder meer om de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte, de transitievergoeding en de vele arboregels, zoals de verplichting om al bij de eerste werknemer een preventiemedewerker aan te stellen.

Meer ruimte

‘Met alle transities die gaande zijn en de investeringen die dat vraagt, hebben ondernemers lucht nodig”, aldus de ondernemersorganisaties. ‘Verminderen van de regeldruk, onder andere door meer uitzonderingen voor het mkb en het schrappen van onwerkbare regels, is een van de makkelijkste en goedkoopste dingen die een nieuw kabinet kan doen om hen wat meer ruimte te geven.’ 

‘Zelfs de Europese Commissie heeft inmiddels een one in, one out beleid en een harde reductiedoelstelling om 25 procent van haar rapportageverplichtingen te schrappen. In Nederland is zelfs méér nodig.’

Externe inhuur

Positief vinden VNO-NCW, MKB-Nederland dat de huidige aanpak van het ministerie van EZK ‘al veel steviger is dan onder de twee vorige kabinetten. Veelbelovend is de MKB Indicatorbedrijven-aanpak, waarbij niet alleen de regeldruk bij bedrijven in zes specifieke sectoren is gemeten, maar ook de werkbaarheid van die regels.’ Dat staat in de reactie die 

Ze samen met Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, Koninklijke InRetail, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijke Metaalunie en ANKO hebben afgegeven.

Uit die aanpak blijkt onder meer dat ondernemers voor tweederde van de verplichtingen extern advies moeten inhuren omdat ze zo complex zijn. Bij 15 tot 20 procent is externe inhuur zelfs wettelijk verplicht. ‘Daar zijn hoge kosten mee gemoeid en ook daar moet het mes in’, vinden de ondernemersorganisaties. ‘Verlaag de regeldrukkosten veroorzaakt door externe adviseurs, die bovendien vaak heel verschillende tarieven voor dezelfde diensten rekenen.’

Kleine bedrijven hebben meeste last

Hoe kleiner een bedrijf, des te hoger de regeldruk. Dat tonen de regeldrukmetingen bij indicatorbedrijven aan. Daarom moet – net als in Brussel – veel vaker worden overwogen om kleine bedrijven uit te zonderen van nieuwe en bestaande wetgeving, aldus de ondernemersorganisaties. ‘Dat is een effectief instrument om regeldruk te verlagen.’

Daarnaast zou een volgend kabinet rigoureus het mes moeten zetten in nationale koppen op Europese regels en in de aanzwellende stroom rapportageverplichtingen.

(foto Generative ART/AdobeStock)

Meer nieuws