Ondernemerschap

Trendbreuk: minder starters, meer stoppers

16-10-23

In het derde kwartaal telde Nederland ruim 64.000 startende ondernemingen. Dat is 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal ondernemingen dat stopte, nam toe. Het waren er ruim 29.000, en dat is 6,9 procent meer dan in 2022. Dat staat in het KVK Trendrapport Q3 2023 van de Kamer van Koophandel.

‘De Nederlandse bedrijvendynamiek staat er met meer starters dan stoppers nog steeds goed voor’, stelt Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht op de website van KVK. ‘De combinatie van een toename aantal stoppers en faillissementen, en afname starters laat wel een duidelijke trendbreuk zien. De toename van het aantal faillissementen werd al lang verwacht, maar is nog steeds onder het niveau van voor corona.’

Wel meer starters in Groningen en Limburg

Gekeken naar de ontwikkeling van het aantal starters per duizend vestigingen, is nog wel een toename waarneembaar in de detailhandel, ICT & media en persoonlijke dienstverlening. Het aantal stoppers per duizend vestigingen groeide vooral in de horeca, de bouw, de zorg en de groothandel. 

Geografisch bekeken, nam alleen in Groningen en Limburg het aantal starters toe. In de rest van de provincies was per 10.000 inwoners een afname te zien.  

Faillissementen

Het aantal faillissementen blijft in historisch perspectief relatief laag. In het derde kwartaal waren het er 832. In de afgelopen vijf periodes nam het aantal echter wel toe. Dit jongste kwartaal lag het bijna twee keer zo hoog als vorig jaar, toen slechts 441 ondernemingen gedwongen hun deur sloten.  

Het afgelopen kwartaal was het laatste kwartaal waarin ondernemers, die dat nog niet gedaan hadden, coronaschulden bij de Belastingdienst konden terugbetalen of een regeling af konden spreken. ‘Er is onvoldoende data om te kunnen zien wat hiervan op dit moment de gevolgen zijn. Wel zien we de grootste toename van het aantal faillissementen in de detailhandel, een sector waar ook veel gebruik is gemaakt van corona steunmaatregelen’, aldus Stam.

(foto Postmodern Studio/AdobeStock)

Meer nieuws