Ondernemerschap

UWV: “Arbeidsmarkt blijft oververhit’

07-07-23

De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2023 enigszins verder gedaald. In de meeste regio’s en beroepen was nog steeds sprake van grote personeelstekorten, zo blijkt uit de nieuwste resultaten van de Spanningsindicator van het UWV. Het aantal openstaande vacatures nam ook weer toe, zij het licht: met 3,3 procent 418.900 naar 432.900. ‘Ondanks de lichte afkoeling, blijft de arbeidsmarkt oververhit’, constateert het UWV.

‘Vanaf begin 2021 nam de spanning op de arbeidsmarkt 6 kwartalen op rij toe, tot een voorlopig hoogtepunt in het 2e kwartaal van 2022’, aldus UWV. ‘De daling die volgde in de laatste 2 kwartalen van 2022, zette door in het 1e kwartaal van 2023. De oververhitte arbeidsmarkt koelde zo iets af, maar bleef historisch gezien erg krap.’ In de meeste regio’s en beroepen was nog steeds sprake van grote personeelstekorten. 

Volgens de Spanningsindicator is de krapte op de arbeidsmarkt het grootst in:
– Midden-Utrecht
– Zuidoost-Brabant
– Zeeland
– Foodvalley
– Gorinchem
– Amersfoort

bron: UWV

Detailhandel: kortere openingstijden

Met de detailhandel als voorbeeld schetst UWV op zijn site de ontwikkeling zien. Die is exemplarisch voor de arbeidsmarkt als geheel. ‘Na de coronajaren is de krapte in korte tijd flink toegenomen. Bedrijven gingen massaal op zoek naar personeel. De detailhandel bleek moeilijk te kunnen concurreren op salaris met andere sectoren.’

‘De krapte is inmiddels breed “uitgewaaierd” over de sector. In vrijwel alle segmenten binnen de detailhandel zoals bouwmarkten, kledingwinkels en supermarkten zijn op dit moment tekorten. Dit leidt er in sommige gevallen toe dat winkels besluiten hun openingstijden te versmallen of om filialen te sluiten om het personeel beter te verdelen over de vestigingen.’

55-plussers

Het vacatureaantal daalt wel sinds het tweede kwartaal van 2022. Bij de laatste telling had de sector circa 48.000 openstaande vacatures. Dat is 53 procent hoger dan begin 2019, vóór de coronacrisis. 

Door de grote tekorten kijken werkgevers in de detailhandel steeds vaker naar andere doelgroepen om hun vacatures te vervullen, signaleren ze bij het UWV. Voor beroepen waar voorheen vooral scholieren werden ingezet, wordt nu ook gekeken naar 55-plussers, mensen met een arbeidsbeperking of anderstaligen (buitenlandse studenten, Oekraïners). 

foto: In vrijwel alle segmenten binnen de detailhandel zijn personeelstekorten. (foto BGStock72/AdobeStock)

Meer nieuws