Ondernemerschap

Van Eijck: ‘BASE Advocaten continu in beweging’ (VIDEO)

BASE Advocaten - Rotterdam

BASE Advocaten heeft continu aandacht voor de klant. ‘Daar wijden wij met kantoorgenoten ook sessies aan,’ zegt Ruben van Eijck, partner van de twaalf jaar geleden opgerichte praktijk, gericht op het arbeidsrecht en corporate & commercial Litigation.

‘Wij zijn continu in beweging, kijken naar een aantal dingen. Hoe wij een klant zo goed mogelijk kunnen bedienen en tevreden kunnen houden. Het is niet specifiek dat wij ergens naartoe moeten of de grootste moeten worden, maar we hebben wel continu aandacht voor de klant. Dat moet.'

In de onderstaande video geeft Van Eijck van BASE Advocaten ook tekst en uitleg over de twee rechtsgebieden. 

Dit artikel wordt u aangeboden door

BASE Advocaten

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Meer nieuws