Ondernemerschap

Veiligheid voor vluchtelingen

SERIS Nederland - Dordrecht

SERIS Nederland kent een goed 2022. Dat heeft deels een droevige oorzaak. Het Dordtse beveiligingsbedrijf zorgt voor meerdere gemeenten voor de veiligheid van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. ‘Daar zet je iemand neer met een meer dan gemiddeld inlevingsvermogen.’ 

Huis en haard verlaten

Wat doet het met je als je van het ene op het andere moment huis en haard moet verlaten? Als je duizenden kilometers reist naar de andere kant van het continent? Zonder te weten of je huis er nog staat. Zonder te weten of je dierbaren nog leven. Wat doen continue stress, slaaptekort en onzekerheid met je? Als je geen idee hebt hoe je toekomst eruitziet. Wat doet het met je als je moet vluchten voor een oorlog? 

Geen bromsnor

‘Daar kunnen wij ons niks bij voorstellen’, zegt Aad de Vries, algemeen directeur van SERIS Nederland. ‘Maar onze beveiligers moeten daar wel mee kunnen omgaan. Zij zien schrijnende situaties en moeten optreden als emoties oplopen.’ 

‘Je bent dan extra alert op het type beveiliger dat je daar plaatst. Je hebt iemand nodig met een meer dan gemiddeld inlevingsvermogen’, vult operationeel directeur Pieter van den Herik aan. ‘Die mensen hebben wij. Bij ons vind je geen bromsnorren achter een desk. Wij hebben vooral security & hospitality hosts. Die zijn sociaal en gastvrij, kunnen goed communiceren en smoren incidenten in de kiem.’

Snel schakelen

SERIS schakelde snel toen bleek dat Nederland Oekraïense oorlogsvluchtelingen zou opvangen. Het bedrijf werkt onder meer voor de Drechtsteden, Hoeksche Waard, Leiden en ’s-Hertogenbosch. ‘We beveiligen allerlei locaties van gemeenten, zoals gemeentehuizen, sociale werkplaatsen, gymzalen, parkeergarages’, vertelt Aad. ‘Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de opvang van vluchtelingen, wisten we dat we ook hiervoor gevraagd zouden worden.’ 

Goed voorbereid

Pieter: ‘We brachten meteen alles in kaart. Welke capaciteit is nodig? Welke mensen kunnen we vrijmaken? Welke opleiding hebben die mensen? Welke talen spreken ze? Nog voordat onze gemeentelijke klanten met een aanvraag kwamen, hebben we bij hen geïnformeerd. We lieten zien dat we er klaar voor waren. In korte tijd hebben we, na een zorgvuldige uitvraag door gemeenten, grote aantallen beveiligers geleverd voor opvanglocaties in de Drechtsteden, Leiden en Oegstgeest. En ervoor gezorgd dat zij toegerust waren om hun werk te kunnen doen.’

Conflicten vermijden

‘Ook hebben we geadviseerd over de inrichting van de locaties’, vervolgt Pieter, die zelf in 2010 als beveiliger begon bij SERIS. ‘Je wilt nieuwsgierige mensen buitenhouden, maar de locatie moet niet aanvoelen als gevangenis. Binnen wil je conflicten voorkomen. Dus denk je over alles na. Wie zet je bij elkaar op een etage? Kinderen bij elkaar of juist niet? Wat doe je met huisdieren? Waar plaats je de rookruimte? Welke huisregels stel je op? Vanwege de emoties is elk klein knelpunt een potentieel conflict. Gelukkig hadden we ervaring met de opvang van Syrische vluchtelingen. Ook passen we de best practices van andere opvanglocaties toe.’

Meer dan mannetjes leveren

Het is in lijn met SERIS’ andere werkzaamheden voor gemeenten. Pieter: ‘Ook voor gemeentehuizen denken we na over inrichting, looproutes en bewegwijzering. Is duidelijk waar het toilet is? Bied je gratis koffie aan tijdens het wachten? Staat de balie niet te dicht bij de ingang? Dan staan er misschien mensen buiten te wachten. Heb je wel een balie nodig? Waar gemeenten vroeger twee beveiligers aanvroegen, praten we nu mee over het ontwerp van een nieuw gemeentehuis. Veiligheid wordt steeds belangrijker voor gemeenten.’

Verruwing

Aad: ‘Als gemeente heb je de taak om een bezoek van jouw inwoners goed te laten verlopen. Het is gedwongen winkelnering; ze kunnen nergens anders hun documenten aanvragen. Aan de andere kant verruwt de maatschappij. Mensen zijn ongeduldiger, mondiger. Daarom hebben wij bij gemeenten alleen maar security & hospitality hosts. Zij hebben een speciale opleiding gevolgd bij onze interne SERIS Academy. Ze scannen hoe mensen binnenkomen en handelen daarnaar. Zo kun je escalaties voorkomen. Dat blijkt ook uit de cijfers en de ervaringen van onze klanten.’

Menselijk beroep

Hoe is dat bij de opvanglocaties? ‘De Oekraïense vluchtelingen beseffen dat wij er vooral voor hén zijn in deze onzekere tijd’, zegt Aad. ‘Dat wordt geaccepteerd en gewaardeerd. Ook onze eigen mensen gaan er goed mee om. Zitten ze ergens mee, dan wordt dat direct gesignaleerd. Onze teamleiders hebben nauw contact met de medewerkers en zijn opgeleid om met de emoties van medewerkers om te gaan. Het laat zien dat beveiliging echt een menselijk beroep is. Omdat wij als enige partij 24/7 aanwezig zijn op de locaties, signaleren we bovendien veel. Daar is onze opdrachtgever weer bij gebaat. Zo houden we de veiligheid continu zo hoog mogelijk.’

Dit artikel wordt u aangeboden door

SERIS Nederland

SERIS is een familiebedrijf; met ons moederbedrijf in Frankrijk en onze zusterbedrijven in België, Luxemburg en Ivoorkust beschikken wij over jarenlange internationale kennis en kunde op het gebied van beveiligingsgerelateerde dienstverlening. Daarnaast hebben wij meer dan 100 jaar ervaring op de Nederlandse beveiligings- en veiligheidsmarkt! De oplossingen die wij bieden voor uw vraagstukken voldoen aan alle wettelijke bepalingen en zijn gebaseerd op het principe Maatschappelijk Verantwoord (duurzaam) Ondernemen. Al onze activiteiten zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Veiligheidsbranche en beschikken over het Keurmerk Beveiliging en VCA* 2008/5.1 certificaat.

Meer nieuws