Ondernemerschap

Werkgevers waarschuwen voor gevolgen stijgende lonen

07-12-23

In 2024 moeten cao-onderhandelingen gericht zijn op ‘de uitdagingen op lange termijn’. Die oproep doen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland. De werkgevers vinden dat in het belang van zowel werkenden als de continuïteit van bedrijven. De loonkostenstijgingen van dit jaar zijn volgens hen niet voor herhaling vatbaar, want niet houdbaar voor bedrijven.

AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland publiceerden op 7 december de Arbeidsvoorwaardennota 2024. Dat jaarlijks advies aan cao-onderhandelaars, heeft als titel De toekomst wacht niet. ‘Ondernemingen staan de komende jaren voor grote veranderingen en de economische situatie is onzeker. Zo dreigen investeringen stil te vallen.’

 

Historisch hoog

In de nieuwe nota schetsen de werkgeversverenigingen dat de gemiddelde collectieve loongroei met 7,1 procent in 2023 ‘historisch hoog is en feitelijk los is komen te staan van de economische situatie binnen veel bedrijven en sectoren. Dit is niet houdbaar. Er komen grote uitdagingen op de arbeidsmarkt af, bijvoorbeeld door de vergrijzing en de verduurzaming. Ondertussen staat de groei van de arbeidsproductiviteit stil en blijven investeringen in inzetbaarheid achter.’
Om de welvaart op peil te houden en loonkosten te kunnen dragen, wijzen de werkgeversorganisaties op twee speerpunten in de komende jaren. Ze vinden dat de cao-partijen de loongroei weer moeten koppelen aan de bedrijfseconomische situatie en de vooruitzichten in de sector. ‘Daarnaast moet fors werk worden gemaakt van het verbeteren van de (arbeids-)productiviteitsgroei door slimmer werken en beter gebruik van nieuwe technologie. Dit is nodig nu de arbeidsmarkt alleen maar krapper wordt door de vergrijzing en om zo de loongroei in de toekomst te vergroten.’

 

Zorgwekkend

‘Aan het oppervlak van de Nederlandse economie lijkt het goed te gaan’, aldus de werkgeversorganisaties. Indicatoren als de lage werkloosheid en de winsten van bepaalde toonaangevende bedrijven laten een positief beeld zien. Op de achtergrond zijn er echter zorgwekkende ontwikkelingen aan de gang, waarschuwen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze noemen een toenemend aantal faillissementen, krimp van de industrie, lage investeringen, hardnekkige inflatie en de recessie waarin de economie zich inmiddels bevindt.
Bezorgd zijn de ondernemingsorganisaties over bedrijven en branches die met snel oplopende loonkosten te maken hebben als gevolg van verhogingen van het minimumloon en de invoering van het minimumuurloon. Dat heeft niet alleen effect op de laagste loonschalen, maar drijft het gehele loongebouw op.

 

Werken moet lonen

Een hoger minimumloon lost het probleem van de groep werkende armen niet op, denken de werkgevers. ‘Armoede onder werkenden treft vooral mensen met kleine banen of zzp’ers met geringe inkomsten. Ook leidt een hoger loon niet altijd tot een hoger inkomen door het wegvallen van toeslagen of belastingvoordeel.’
‘Belangrijk is dan ook dat (meer) werken meer loont en werkenden netto meer overhouden. Dat is nu een steeds groter probleem aan het worden en zou topprioriteit moeten zijn van een nieuw kabinet. Het moet veel aantrekkelijker worden om meer te gaan werken of te starten vanuit bijvoorbeeld de bijstand’, aldus de werkgevers.

(foto Audrey/AdobeStock)

Meer nieuws