Ondernemerschap

WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSP) sluit zich aan bij Friends in Business

WerkgeversServicepunt Rijnmond - Rotterdam

WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSP) heeft zich aangesloten bij Friends in Business. Dit mooie bedrijf was in het verleden ook al lid van ons communicatieplatform. ‘Leuk dat we er weer bij zijn. Ik kijk er enorm naar uit om kennis te maken met de andere leden tijdens de mooie evenementen die jullie gaan organiseren’, zegt regionaal salesmanager Barry Kors.

WSP is het vaste aanspreekpunt voor werkgevers met een sociaal hart. ‘Wij verbinden werkgevers met mensen die graag willen werken of aan het werk willen blijven. Wij maken een match die past’, legt Barry uit.

‘Er zijn veel werkzoekenden die zelf geen werk kunnen vinden. Denk aan jongeren, 50-plussers, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking. Net als ieder ander willen zij aan het werk. Daarnaast helpen we mensen die door de coronacrisis (tijdelijk) hun baan verliezen een nieuwe baan te vinden. Op deze manier dragen we bij aan een inclusieve, diverse arbeidsmarkt en een sociaaleconomisch sterke regio.’

Dit artikel wordt u aangeboden door

WerkgeversServicepunt Rijnmond

Wat doet WSPR?Goed personeel is een voorwaarde voor succes. Hoe organiseert u dit? En hoe geeft u invulling aan de banen in het kader van de wet banenafspraak (garantiebanen)? WerkgeversServicepunt Rijnmond kijkt samen met u naar uw personeelsplanning of het nu om vast, tijdelijk, of juist flexibel personeel gaat.

Meer nieuws