ABN AMRO, Samsung SDS en Havenbedrijf Rotterdam starten blockchain pilot rond containerlogistiek

20-10-18

In de logistieke sector ligt nog veel ruimte om door middel van digitalisering meer transparantie en vooral veel meer efficiëntie te realiseren. In dat kader hebben ABN AMRO, het Havenbedrijf Rotterdam en Samsung SDS, de logistieke en IT-tak van Samsung, de handen ineen geslagen om op basis van blockchaintechnologie een pilot op te zetten. Uiteindelijk doel is volledige, papierloze, integratie van fysieke, administratieve en financiële stromen binnen internationale distributieketens.

‘Op dit moment zijn de betalingen, administratie en het fysieke vervoer van containers nog vrijwel volstrekt gescheiden circuits’, licht Paul Smits, chief financial officer Havenbedrijf Rotterdam toe. ‘Dat leidt tot oponthoud en inefficiëntie omdat er veel partijen betrokken zijn en alles via papieren documenten gaat. Bij een containertransport van China naar Rotterdam zijn bijvoorbeeld nu gemiddeld 28 partijen betrokken. Het transporteren, volgen en financieren van goederen en diensten moet even makkelijk worden als het online bestellen van een boek.’ De ontwikkeling van de pilot is belegd bij het door het Havenbedrijf Rotterdam opgezette Blocklab. 

Daphne de Kluis, CEO Commercial Banking van ABN AMRO: ‘In onze pilot gaan we al die stromen integreren: van workflow management in combinatie met track & trace tot aan de digitalisering van papieren documenten zoals de vervoersbrief en de financiering van de verhandelde goederen of diensten. Het uiteindelijke doel is te komen tot een open, onafhankelijk en wereldwijd platform dat uitgaat van het verladersperspectief. Hierdoor worden logistieke ketens transparanter, efficiënter en kunnen op termijn miljoenen euro’s worden bespaard.’

‘Om dit te creëren, gaan we uit van blockchain technologie’, vult Sanghun Lee, President van Samsung SDS EU/CIS aan. ‘Blockchain biedt aan alle partijen in een logistieke keten de mogelijkheid om, door middel van gevalideerde data en zonder centrale leiding, de activiteiten te laten coördineren. Digitalisering zorgt hierbij voor automatisering, wat een ultra efficiënte logistieke keten mogelijk maakt. Extra bijzonder aan het project is dat we voor het eerst in de overigens nog korte geschiedenis van deze technologie, verschillende blockchains met elkaar laten opereren. Dat gebeurt via een overkoepelende ‘notary’ die de volledig losstaande blockchains in Korea en Nederland met elkaar verbindt.’

Andere partijen
De pilot betreft multi-modaal transport van een container van een fabriek in Azië naar een locatie in Nederland. In eerste instantie wordt de pilot door de drie partijen uitgevoerd, maar staat het samenwerkingsverband daarna open voor andere partijen om aan te sluiten. De pilot start in januari volgend jaar en de resultaten zullen in februari 2019 bekend worden gemaakt.

Foto: Port of Rotterdam

Meer nieuws