Afval heeft toekomst

17-03-20

In 2003 werd A&M Recycling aan de keukentafel opgericht door Nico van der Have en Leo Overweel, twee ervaren managers uit de recyclingindustrie. Inmiddels wordt A&M zelfs door het Havenbedrijf Rotterdam gezien als een cruciale schakel in de ambitie richting een CO2-neutrale Rotterdamse haven in 2050.

‘Alles blijft voorbijgaan’

Iedere Rotterdammer kent wel een plek in de stad waar een quote of beeldmerk van Jules Deelder te zien is. Langs de A15, midden in het hart van de industrie, staat een van de bekendste gedichten van Deelder levensgroot geprojecteerd op het pand van A&M Recycling aan de Montrealweg in de Botlek:

Alles blijft

Alles gaat voorbij

Alles blijft voorbijgaan

Schrijf maar eens een tekst die beter past bij de filosofie van een bedrijf dat gebruikte metalen telkens een nieuw leven schenkt en Afval heeft toekomst als slogan hanteert… 

Spoor, weg en water

Dat A&M ruim tien jaar geleden besloot om Deelder te quoten, bewijst dat het bedrijf openstaat voor innovatie. Dankzij die filosofie groeide A&M sinds 2003 flink. Inmiddels zijn er drie vestigingen die via spoor, weg en water goed te bereiken zijn. 

Naast het pand en de werf in de Botlek heeft A&M een Innovation Plant en werf in de Europoort en sinds 2014 ook een vestiging in Barendrecht. Daarmee kan het bedrijf, zowel lokaal als nationaal en internationaal, stakeholders en relaties van dienst zijn. Op al deze locaties kan ook metaalafval worden ingeleverd. Om de sociale ambities te onderstrepen, is A&M aandeel-houder van een sociale werkplaats in Goes. 

CO2-neutrale haven in 2050 

Duurzaam en verantwoord ondernemen speelt al sinds de oprichting een essentiële rol in de bedrijfsvoering van A&M. Daarom levert het ruim 50 werknemers tellende bedrijf dagelijks een bijdrage aan de circulaire economie. Het Havenbedrijf Rotterdam ziet A&M niet voor niets als een belangrijke partner om de ambitie te verwezenlijken om in 2050 een CO2-neutrale Rotterdamse haven te hebben. 

Metaal waardevast

Om dat te realiseren moet compleet anders met materiaalstromen in de haven worden omgegaan. Volgens het rapport Rotterdam Towards a Circular Port van het Havenbedrijf speelt A&M een belangrijke rol in het circulair maken van de metaalketen. Omdat metaal als materiaal zijn waarde behoudt, leent het zich perfect voor recycling én voor een bijdrage aan de circulaire economie. Maar alleen als het goed en efficiënt wordt ingezameld en verwerkt. Juist op dat vlak kan in de Rotterdamse haven een verbeterslag gemaakt worden.

Van broodroosters tot treinstellen

A&M Recycling levert daar op meerdere manieren een bijdrage aan. Allereerst door het inzamelen en verwerken van verschillende metaalsoorten. Van kleine elektronische apparaten tot aan complete treinstellen en alles daartussenin. Deze worden zorgvuldig ontmanteld en in verschillende metaalstromen gescheiden, zodat het metaal weer geschikt is voor nieuw gebruik. 

Kennisoverdracht

Daarnaast investeerde A&M de afgelopen jaren in het overdragen van kennis over de circulaire economie en de rol van metaal hierin. Vanuit deze nieuwe filosofie organiseert het bedrijf regelmatig seminars, waarop het kennis deelt met en advies geeft aan relaties en collega-bedrijven. Dit gebeurt niet alleen door werknemers van A&M zelf, maar ook door bijvoorbeeld hoogleraren en andere autoriteiten op een specifiek vakgebied. Dat zorgt voor inhoudelijk interessante sessies, waarin innovatiekansen voor ondernemers en ondernemingen vanuit verschillende perspectieven worden besproken. 

Durven delen

Voor A&M is een seminar geslaagd als de aanwezigen kennis en initiatieven met elkaar durven te delen om te komen tot praktische oplossingen. Want het bedrijf beseft als geen ander: een CO2-neutrale wereld kun je niet in je eentje realiseren. 

Meer nieuws