Ondernemerschap

ARBO Rotterdam helpt bedrijven die RI&E-plichtig zijn

14-06-19

ARBO Rotterdam helpt bedrijven die RI&E-plichtig zijn. Een onderneming met medewerkers in dienst (>40 uur per week) is wettelijk verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. En het loont ook.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), in de volksmond ook wel bekend als de Arbeidsinspectie, kan boetes opleggen wegens overtredingen van wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden (Arbo).
 
De belangrijkste wetgeving op dit gebied is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De boete kan worden opgelegd aan een bedrijf, maar ook aan de leidinggevende die verantwoordelijk was voor het begaan van een overtreding (de feitelijk leidinggevende).
 
ARBO Rotterdam heeft tot op heden veel bedrijven geholpen met adequate Risico Inventarisatie en Evaluatie en advies.

Heeft u interesse dan kunt u bellen met 010-4491257, mailen naar info@arbo-rotterdam.nl of  klik hier om naar de website te gaan.   

Meer nieuws