Ondernemerschap

BASE Advocaten op 20 mei aanwezig op Jurist & Werk Congres

BASE Advocaten - Rotterdam

BASE Advocaten is op 20 mei aanwezig op het Jurist & Werk Congres 2022. Dit evenement wordt elk jaar georganiseerd door een groep van elf gemotiveerde studenten van de Universiteit Leiden.

Tijdens het Jurist & Werk Congres krijgen studenten de kans om een individueel gesprek aan te gaan met één van de advocaten van BASE. Het doel van het evenement is het vergemakkelijken en bevorderen van het contact tussen rechtenstudenten en potentiële werkgevers.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak van BASE Advocaten. ‘Want we doen het samen, advocaat en client. We investeren in onderlinge samenwerking en verdiepen ons in een onderneming en markt.’

BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht. ‘Omdat we alleen willen doen waar we echt goed in zijn en omdat een client altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.’

Foto: Max Luiten en Ruben van Eijck (BASE) tijdens Studio Friends in Business met presentator Frank Vijg

Dit artikel wordt u aangeboden door

BASE Advocaten

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Meer nieuws