BeLife: hoogkwalitatieve dienstverlening in tijden van thuiswerken

02-04-20

In deze periode waarin thuisblijven het devies is, bestaat het risico dat mensen met chronische pijnklachten rondom het bewegingsapparaat tussen wal en schip vallen. Speciaal voor hen biedt BeLife nu Zorg op Afstand, een behandeling die niet alleen gericht is op pijnverlichting, maar ook op leren omgaan met beperkingen. De beste doorverwijzing voor cliënten die door pijnklachten geneigd zijn om beweging te mijden.

Zorg op Afstand is geschikt voor cliënten met chronische pijnklachten aan het bewegingsapparaat. Deze klachten kunnen uiteenlopen van KANS-klachten tot rugpijn door bijvoorbeeld artrose, een hernia of scoliose en van een whiplash tot reuma.

De één vindt het moeilijk gas terug te nemen en blijft zichzelf fysiek overbelasten, terwijl de ander juist elke beweging uit de weg gaat om de pijn zo min mogelijk te voelen. Vooral voor deze tweede groep is Zorg op Afstand zeer geschikt. Met dit behandelingsprogramma krijgen zij intensieve, gerichte begeleiding van een revalidatiearts, fysiotherapeut en een psycholoog – in onderlinge samenhang – zodat ze weer gedoseerd conditie en spierkracht opbouwen en tegelijkertijd een modus vinden om met hun klachten om te gaan.

Hoe werkt Zorg op Afstand?
Zorg op Afstand lijkt op het reguliere en bewezen effectieve bewegingsprogramma van BeLife voor cliënten met chronische pijnklachten. Al verloopt het contact met de behandelaars nu via beeldbellen. Zij houden er sterk rekening mee dat de interactie daardoor anders wordt, zeker met de fysiotherapeut. Onder andere door meer uitleg te geven bij oefeningen en adviezen en door cliënten meer te laten meten en terugkoppelen. Zo krijgen ze toch de zorg die ze het beste vooruithelpt. Op de gebruikelijke hoge kwaliteit.

Opbouw van het programma
De Intake
De intake bestaat uit twee gesprekken van ongeveer 45 minuten – een gesprek met de revalidatiearts én een gesprek met de GZ-psycholoog. Samen brengen zij de medische, fysieke en de psychische belastbaarheid van de cliënt zorgvuldig in kaart. Ook bespreken ze waar deze in het dagelijks leven en werk tegenaan loopt, wat daar eventueel aan te doen is en wat de cliënt van de behandeling mag verwachten.

Diezelfde dag vindt een multidisciplinair overleg plaats tussen de revalidatiearts, de psycholoog, de medisch caremanager en de fysiotherapeut. Aan de hand van de intake stippelen zij samen een behandelplan uit waarin verschillende disciplines én eHealth-modules worden ingezet om elkaar te versterken. Met heldere, haalbare doelen. In het behandelplan is ook de frequentie van de behandelsessies opgenomen.

De behandeling
De daadwerkelijke behandeling kan van start gaan. Per direct. Deze is in handen van twee professionals:

De fysiotherapeut werkt op afstand met de cliënt aan diens fysieke belastbaarheid via gerichte oefeningen. De psycholoog richt zich op de mentale veerkracht van de cliënt: hoe leer je roeien met de riemen die je hebt? Met de nadruk op wat nog wél kan. Indien nodig wordt de behandeling aangevuld met ergotherapie of diëtetiek.

Duur van het traject
Met Zorg op Afstand volgen cliënten drie maanden lang een intensief behandelprogramma. De behandelaars stemmen hun aandeel intensief met elkaar af. Zo leggen ze alles wat ze met een cliënt doornemen vast en voeren ze regelmatig onderling overleg over de voortgang van een cliënt: lopen we nog op schema met de doelen? Waar moeten we eventueel bijsturen? Alles voor een maximale kruisbestuiving – óók met de ondersteunende eHealth-modules. Die aanpak werpt z’n vruchten af: samen bereiken we meer. Want al gaan de klachten nooit meer helemaal weg, ze worden wél draaglijker. Waardoor ook de kwaliteit van leven aanzienlijk toeneemt.

Verzekerd product
Zorg op Afstand is een verzekerd product. BeLife heeft een contract met CZ, DSW zorgverzekeraar, VGZ, Menzis, A.S.R en Caresq.

Meer weten of een cliënt doorverwijzen?
Meld zich bij jou als verwijzer een cliënt met chronische musculoskeletale pijnklachten die dreigt vast te lopen? Dan is een doorverwijzing naar Zorg op Afstand de kortste route naar merkbare verbetering. Neem voor meer informatie contact met BeLife op. Bel 088-330 1500 of mail zorg@belife.nl. 

Foto: BeLife.nl

Meer nieuws